PROGRAMUL „PRIMA CHIRIE" ARE NORME DE APLICARE!

Distribuie pe:

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2017, persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și care se angajează într-o altă localitate, situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul, vor beneficia de o primă de relocare, prin programul „prima chirie", în situația în care, fie ca persoane singure, fie împreună cu familia, veniturile nete pe lună realizate nu depășesc suma de 5.000 de lei.

Deși OUG nr. 6/2017 a fost emisă în luna ianuarie 2017, normele de aplicare a acesteia au fost aprobate de Guvern de-abia recent, în ședința din 25 mai a.c.

Astfel, prima de relocare nu se cumulează cu alte prime de mobilitate, se acordă la cerere, lunar, pentru o perioadă de maximum 36 de luni, dacă persoanele care solicită acest drept se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru cel puțin 12 luni.

Prima de relocare este de 75% din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) la noul domiciliu sau reședință, în limita sumei de 900 de lei lunar.

În cazul în care persoanele aflate în șomaj se încadrează în muncă pe durată mai mică de 12 luni, iar ulterior se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată, nu beneficiază de aceasta primă!

Persoanele îndreptățite trebuie să depună la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în evidențele cărora sunt înregistrate documente care să ateste îndeplinirea condițiilor menționate, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă.

În veniturile nete lunare (de până la 5.000 de lei), luate în considerare în vederea acordării primei de relocare, sunt incluse venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din pensii, venitul minim garantat, indemnizația de șomaj, stimulentul de inserție și indemnizația de concediu pentru creșterea copilului.

Prima de relocare se acordă lunar, începând din luna următoare depunerii documentelor, iar pentru acordarea acesteia beneficiarul trebuie să depună lunar documente care să ateste plata chiriei, a facturilor la utilități, declarații și adeverințe privind veniturile realizate lunar, astfel încât să dovedească faptul că se încadrează în prevederile legii.

Atât documentele pentru deschiderea dosarului, cât și cele lunare se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail.

 

Lasă un comentariu