Noi reglementări în inspecția tehnică periodică a autovehiculelor!

Ordonanța Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică (ITP) a fost completată și modificată de Guvern, în ședința de joi, 25 mai 2017, astfel încât noile prevederi să țină cont de cele mai noi reglementări europene în domeniu.

Potrivit unui comunicat de presă al Executivului, una dintre noutăți se referă la clasificarea defecțiunilor constatate cu prilejul ITP a vehiculului, în funcție de nivelul de risc asupra siguranței rutiere și de impactul asupra mediului, și anume: deficiențe minore (care nu au un efect semnificativ asupra siguranței vehiculului sau impact asupra mediului, precum și alte neconformități minore); deficiențe majore (susceptibile să compromită siguranța vehiculului, să aibă impact asupra mediului sau să-i pună în pericol pe ceilalți participanți la trafic, precum și alte neconformități mai importante) și deficiențe periculoase (care constituie un risc direct și imediat la adresa siguranței rutiere sau care au impact asupra mediului).

După finalizarea ITP, persoana care prezintă vehiculul la inspecție este informată cu privire la orice deficiențe constatate și care necesită remediere și primește certificat ITP, conținând elementele standardizate aferente codurilor armonizate ale Uniunii Europene, iar vehiculului i se aplică un ecuson de ITP. În cazul în care la ITP se constată deficiențe majore sau periculoase, se consideră că inspecția nu a fost trecută și va fi necesară o nouă inspecție a vehiculului în cel mult 30 de zile de la inspecția inițială.

Actul normativ introduce, în acord cu reglementările europene, obligațiile de raportare ca stat membru al Uniunii Europene, iar Registrul Auto Român (RAR) este desemnat ca autoritate competentă responsabilă de administrarea sistemului național de ITP.

Totodată, lista faptelor considerate contravenții a fost extinsă, cuantumul amenzilor aplicate fiind între 1.000 și 5.000 de lei. Pe lângă faptele penalizate conform reglementărilor actuale, se vor considera contravenții efectuarea ITP în stații care nu dețin autorizare pentru categoria în care se încadrează vehiculul inspectat, nerespectarea metodologiei, a procedurilor ori a fluxului tehnologic comunicat de RAR cu ocazia autorizării, atestarea ca bun de circulație a unui vehicul care nu a fost prezentat în stația de inspecție tehnică, precum și efectuarea ITP la vehiculele care prezintă modificări ale caracteristicilor din cartea de identitate a vehiculului fără ca modificările să fi fost înscrise în documentele respective.

 

Lasă un comentariu