„Primăria îți dăruiește o carte" - un model de parteneriat, la „Zilele Târgumureșene"

Inițiat în urmă cu câțiva ani de primarul municipiului Târgu-Mureș, dr. Dorin Florea, și de consilierul Claudiu Maior, proiectul „Primăria îți dăruiește o carte" a devenit, în timp, nu doar un eveniment cuprins în programul „Zilelor Târgumureșene", ci un reper de necontestat în spațiul spiritualității locale. Faptul se datorează, de o parte, consecvenței inițiatorilor, deciși să demonstreze că Primăria poate și trebuie să fie (și) un liant al mediului educațional, cultural și academic al orașului, și, pe de altă parte, interesului și receptivității de care s-a bucurat în rândul publicului iubitor al slovei scrise, al lecturii de calitate.

Proiectul a prins contur, și-a lărgit aria de cuprindere și de adresabilitate, mai mult, a creat „punți" și parteneriate solide și durabile, în efortul comun al celor implicați de a crea climatul propice dezvoltării, înțelegerii, interpretării și creării frumosului.

…Sunt câteva impresii „la cald", după manifestarea de sâmbătă, 27 mai, desfășurată în Sala de spectacole a Centrului Cultural „Mihai Eminescu", sub auspiciile „Zilelor Târgumureșene", în cadrul căreia, Primăria Târgu-Mureș a mărit oferta, dăruind nu unul, ci trei volume, colecția „Cărțile copilăriei" adăugându-se, între timp, proiectului inițial.

În cadrul evenimentului, organizat în parteneriat cu Societatea Scriitorilor Mureșeni și cu Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu" , au fost lansate și…dăruite: Fenomenul originar de Lucian Blaga (ediție anastatică), Robinson Crusoe de Daniel Defoe și Scufița Roșie de Frații Grimm, prezentate de editorul volumelor - lector univ. dr. Eugeniu Nistor, de la Universitatea „Petru Maior", director al Societății Scriitorilor Mureșeni, și prof. dr. Constantin Nicușan, de la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu".

La rândul lor, tinerii…destinatari au dăruit publicului - alcătuit din profesori, părinți, foști elevi ai școlii, azi studenți ai universităților târgumureșene, dar și cunoscuți oameni de cultură, scriitori, publiciști, în rândul cărora s-au numărat, printre alții, Ioan Găbudean, Ion Ilie Mileșan, cercetătorul științific în cadrul Muzeului de Etnografie Dorel Marc ș.a. – un spectacol ce s-a ridicat mult peste nivelul unei serbări școlare, atât prin diversitatea momentelor creativ-artistice, cât, mai ales, prin măiestria cu care dascălii-regizori au reușit să scoată la iveală pasiuni, vocații și aptitudini latente, oferindu-le spațiu generos de manifestare. (Muste Thomas - vioară, Octavia și Cezara Cozma, Varga Kinga - muzică pop, Denisa Popa - creație poetică - iată doar câteva nume ce vor avea, cu siguranță, un cuvânt de spus în viața artistică a urbei.) Din lirica blagiană, „sporind a lumii taină", au recitat, în limbile română și maghiară, elevii: Pop Alexandru, Mihaly Timea, Kapusi Orsolya, Nemeș Darius, Barnea Tudor, Jolde Titus, Rădeanu Adrian, Florea Damaris, Kapusi Kinga, Chiorean Tatiana, Moldovan Remus, Poptămaș Monica, Nileșan Diana, Popa Denisa, Torok Tita Timea, Făgăraș Cristina, Solomon Alexandru, Fărcaș Flavius, Aștelean Andrea, cărora li s-au adăugat, cu recitaluri din versuri proprii: Dan Daria Georgiana, Chirilă Sara, Pop Iulia, Răcaru Maria, Torok Agota. Secvențele muzicale și coregrafice au fost asigurate de corul elevilor școlii (dirijor: prof. Lăcătuș Kinga Timea), trupa de dans „Ritmurile copilăriei" și de solo-ul interpretat de foarte tânăra dansatoare Cotora Aliona (clasa a IV-a).

Un moment îndelung și cu nerăbdare așteptat de elevi, profesori și părinți a fost lansarea seriei noi a revistei școlii, „Anotimpurile copilăriei", ale cărei „taine" au fost dezvăluite publicului de redactorul-șef, prof. dr. Constantin Nicușan: „Așa cum găsim compensație erei tehnologice prin orele petrecute în natură, spiritul simte necesar să alterneze tastatura, mouse-ul și senzorii digitali, cu răsfățul tactil care să acompanieze lectura unei cărți sau a unei reviste, în care parcă auzi foșnetul celulozei copacului ori stufului". Revista - a mai precizat vorbitorul - apare cu sprijinul logistic al directorului școlii, dna prof. ing. Nagy Ibolya, al directorului adjunct, dl prof. dr. Niță Fănică și al comitetului reprezentativ al părinților, cuprinzând materiale în limbile română, maghiară, engleză și franceză, articole concepute de elevi și de profesori găsindu-și locul în rubrici precum: „Revista presei", „Tribuna profesorului", „Cartea de onoare", „Jocul

de-a literatura", „Caleidoscop cultural", „Când școala e… altfel" ș.a. Ținuta grafică și editorială aparține prof. ing. Cozma Daniel.

Manifestarea - în finalul căreia dnii: lector dr. Eugeniu Nistor și prof. dr. Niță Fănică, din partea organizatorilor și a partenerilor, au adresat un mesaj de mulțumire reprezentanților municipalității pentru implicarea în proiect - a dovedit că, la Târgu-Mureș, școala poate fi…altfel și că multiculturalitatea, emblemă a orașului, face, cu adevărat, „diferența specifică" și dă sens acelui „genius loci", spiritul creator local, deschis spre valoare, creație și originalitate, adresându-se deopotrivă minții și spiritului.

Lasă un comentariu