CLĂDIREA MUZEULUI DE ȘTIINȚELE NATURII DIN TÂRGU-MUREȘ BENEFICIAZĂ DE PESTE 2 MILIOANE EURO PENTRU REABILITARE

Distribuie pe:

În data de 29 mai 2017, la sediul Muzeului de Științele Naturii din Târgu-Mureș a avut loc semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Târgu-Mureș", beneficiar - Județul Mureș.

Valoarea totală a proiectului este de 11.273.740,86 lei, din care asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 9.201.073,17 lei.

Contractul de finanțare a fost semnat de Președintele Consiliului Județean Mureș, domnul Péter Ferenc și domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, în prezența reprezentanților Muzeului de Științele Naturii, coordonată de directorul Muzeului Județean Mureș, domnul Soós Zoltán.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de Investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), iar Organismul Intermediar fiind Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru).

Clădirea în care funcționează Muzeul de Științele Naturii a fost construită între anii 1891-1893, după planurile arhitectului budapestan Kiss István, iar lucrările de construcție au fost coordonate de localnicii Sófalvi József și Soós Pál, festivitățile de inaugurare a muzeului având loc în 27 iunie 1893. La această construcție în stil neoclasicist se remarcă frontonul triunghiular decorat cu sculpturi și cele două nișe laterale ce adăpostesc câte o statuie ce reprezintă industria și agricultura. Muzeul de Științele Naturii din Târgu-Mureș deține valoroase colecții de paleontologie, mineralogie, plante inferioare și superioare, nevertebrate, păsări, ouă, mamifere, schelete, trofee, totalizând peste 62.000 piese.

„Se împlinesc în curând, 124 de ani de când a fost edificat acest muzeu. Noi, locuitorii județului Mureș suntem foarte mândri de acest obiectiv de cultură, deoarece este primul muzeu de acest gen din Transilvania. Aici exponatele sunt prezentate într-o manieră modernă, pe principii ecologice, cu scopul de a întregi ideea de unitate dintre organism și mediu, și de a conștientiza publicul de necesitatea protejării mediului ambiant. Muzeul nostru deține și unul dintre cele mai frumoase trofee de cerb carpatin din lume, iar o sală multifuncțională face din această instituție științifică un factor de implicare în aspectele contemporane, fiindcă avem aici multe conferințe, simpozioane și întâlniri tematice internaționale. Dar tocmai această vechime și importanța acestui obiectiv ne-au făcut să pregătim o cerere de finanțare prin programul REGIO, pentru a moderniza muzeul, să-l transformăm într-o perlă a culturii. Folosim resurse europene, dar și aproximativ 2 milioane lei, ca și contribuție totală în proiect, la cheltuielile eligibile și neeligibile", a declarat domnul Péter Ferenc, președintele CJ Mureș.

Reabilitarea muzeului mureșean, o clădire monument istoric, cu sprijinul fondurilor europene nerambursabile alocate prin POR 2014-2020 include, printre altele, restaurarea sculpturilor și a elementelor decorative, precum și reamenajarea sălilor de expunere, inclusiv achiziționarea dotărilor pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil. Conform acestui proiect vor fi dezafectate adăugirile insalubre și subpantele create pentru spații de depozitare, iar încăperile vor fi recompartimentate pentru crearea unor grupuri sanitare noi, adecvate. În partea din spate a clădirii va fi înființată o centrală termică nouă și se va realiza unui spațiu tip seră pentru expunerea în cadru natural. În plus, în exterior vor avea loc amenajări peisagistice, cuprinzând o grădină senzorială în aer liber și o grădină terapeutică, cu plante aromatice și terasă neacoperită.

„În ultima perioadă am semnat contracte importante la nivel regional pentru valorificarea durabilă a patrimoniului natural cultural. Deja sunt contractate peste 100 milioane lei, fonduri nerambursabile, prin 10 cereri de finanțare, depuse în cadrul Axei prioritare 5, respectiv a Priorității de investiții 5.1 a Programului Operațional Regional 2014-2020. Susținem în continuare procesul de dezvoltare locală, inclusiv prin reabilitarea, conservarea și promovate obiectivelor culturale de valoare. În curând, procesul de contractare a fondurilor europene pe care le gestionăm va intra într-o nouă fază, mai accelerată, deoarece la nivelul întregii regiuni, avem depuse aproape 700 de proiecte pe POR 2014-2020, a căror valoare totală este de peste 700 milioane euro. Este nevoie să ne mobilizăm mai bine, noi să-i susținem pe potențialii beneficiari, iar aceștia să-și pregătească bine cererile de finanțare, pentru a valorifica resursele nerambursabile de care dispune regiunea în acest exercițiu financiar european", a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Lasă un comentariu