Sărbătoare la Parohia „Sfânta Treime" din Reghin

Distribuie pe:

Cu prilejul Sărbătorii Rusaliilor - Pogorârea Sfântului Duh și a Sfintei Treimi, Parohia „Sfânta Treime" Reghin a îmbrăcat straie de sărbătoare, prăznuindu-și hramul locașului de închinare, prilej de bucurie sfântă și înălțare duhovnicească.

În sfânta și luminata zi de Sărbătoare a Rusaliilor, duminică, 4 iunie 2017, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de: Pr. Dumitru Gherman, Pr. Dimitrie Gherman și Pr. Alexandru Ionescu, la sfânta slujbă participând mulțime mare de credincioși care au trăit momente de mângâiere sufletească, întărire în credință și înălțare duhovnicească. La sfânta slujbă a participat și doamna Ec. Maria Precup, primarul municipiului Reghin. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul „Anastasios" (format din medici), care i-a încântat pe toți cei prezenți. În cuvântul de învățătură, Părintele Dimitrie Gherman a vorbit despre însemnătatea acestei mari sărbători creștinești. După Sfânta Liturghie, la troița din curtea bisericii s-a săvârșit slujba de binecuvântare și sfințire a țarinilor, holdelor, câmpurilor.

Prăznuirea Sfintei Treimi este fixată de Biserică și în același timp este un act de credință, dogma fundamentală a creștinismului. Fiecare, după credința lui, după convingerea lui, după trăirea lui în Hristos se apropie cu gândul de cea mai înaltă Descoperire a lui Dumnezeu: Sfânta Treime, dar n-o va înțelege, dacă viața lui nu-i topită în dragoste pentru semen până la sacrificiu, așa cum a făcut Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Hristos. Imnurile ridicate în cinstea Sfintei Treimi, participarea la slujbe și încercarea permanentă de a înțelege bunătatea lui Dumnezeu trebuie să ne facă mai credincioși, mai evlavioși, mai respectuoși, mai cumsecade, ca văzând lumea faptele noastre să se convingă de credința noastră în Tatăl Cel din ceruri.

Din documentele vremii reiese că Parohia „Sfânta Treime" Reghin a fost înființată oficial la anul 1784. Prima capelă (biserică) din lemn a purtat hramul „Sfântul și Marele Ierarh Nicolae", fapt dovedit de inscripția de pe un clopot ce a fost dăruit la anul 1760, cu prilejul nașterii lui Teodor Bardosi, una din familiile de negustori, dar și binefăcători și ctitori ai acestui sfânt lăcaș. Când s-a acceptat a se ridica și biserici de zid, pe locul vechii capele s-a ridicat actuala biserică cu hramul „SFÂNTA TREIME" între anii 1807-1811, prin râvna și dania înfocaților ortodocși, familiile de macedo-români Ioan și Maria Marinovici (1758-1842), Ioan Vrats (1757-1837) și a familiei Bardoseștilor. Biserica are formă de cruce cu un singur turn la intrare, în stil baroc, fiind zidită din piatră și cărămidă. Are o lungime de 29 m și 14 m lățime la brațele crucii în naos. S-au făcut lucrări de reparații în timp în anii 1881-1902-1925-1939-1956, 1981 când a fost pictată în tehnica frescă de pictorul Nicolae Gavrileanu din Gura Humorului în timpul păstoririi preotului Nicolae Dincă, apoi s-a refăcut pictura, deteriorată în urma unui mic incendiu și s-a reparat în întregime sfântul locaș și pe exterior. În urma lucrărilor la biserică, cât și la cimitir, unde s-a ridicat și o capelă mortuară în anii 2013-2014, s-a amenajat și pavat cu alei tot cimitirul, lucrările au fost binecuvântate în duminica din 19 octombrie 2014 de către Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. Casa parohială a fost zidită între anii 1990-1995. Menționăm că parohia face efortul de a finaliza și lucrările începute la construirea a încă unei biserici noi, cu hramul „Sfinților Mari Martiri Brâncoveni, Ștefan cel Mare și Sfânt și a tuturor Martirilor Transilvăneni", într-un cartier nou pe raza parohiei.

În șirul preoților parohi menționăm pe: Pr. Petru Maior - ce se nehodihnește în cimitirul săracilor din Budapesta; Pr. Grigore Socaciu, Pr. Gavril Matei, Pr. Ioan Simonet, Pr. Gheorghe Crișan, Pr. Basiliu Rațiu, Pr. Petru Uilăcan, Pr. Ariton Popa, Pr. Alexanru Todea, Pr. Grigore Chichernea, Pr. Mihail Ciobanu, apoi Pr. Nicolae Dincă. În prezent preoți slujitori sunt: Pr. Prot. Dumitru Gherman din 1 iulie 1990; Pr. Dimitrie Gherman din 6 iulie 2003; Pr. Alexandru Ionescu din 2005.

În spatele bisericii e cimitirul în care își dorm somnul de veci oameni de mare valoare din această zonă, cum ar fi Vasile Pop, viceguvernator al Transilvaniei, Patriciu Barbu, memorandist, ctitori și binefăcători, ca familiile Marinovici, Bardoși, Grecu, Popescu etc., precum și dr. Eugen Nicoară, dr. Boțeanu și multe alte personalități.

Pe lângă Parohia „Sfânta Treime" Reghin I s-a înființat în anul 2002 Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia - Filiala Reghin. Între anii 2002-2004 s-a ridicat de către Asociația „Les Convois Humanitaire pour la Roumanie" din Luxemburg, Așezământul Social „Casa Maria II" pentru 23 copii orfani sau abandonați, pe amplasamentul primei școli românești din Reghin și preluat în administrare de către Asociația Filantropia Ortodoxă Reghin. În anul 2004 s-a preluat în administrare de către Asociație și Așezământul Social „Casa Maria I" cu 10 copii. Cele două case sunt coordonate de Pr. Dimitrie Gherman. În anii 2004-2005 s-a înființat Centrul Comunitar pentru vârstnici „Sfântul Andrei" ridicând o construcție nouă pe amplasamentul vechii case cantorale, proprietatea parohiei și a fost preluată în administrare tot de asociația Filialei Reghin, prin act de comodat. Centrul adăpostește permanent 8 persoane vârstnice și prestează servicii sociale la domiciliu pentru încă 80 de persoane, fiind coordonat de Pr. Alexandru Ionescu, care poartă de grijă și slujește și Casele de vârstnici din Reghin, Ideciu de Jos și Brâncovenești, unde sunt oameni cu handicap mai sever.

Așadar, Parohia ortodoxă „Sfânta Treime" din Reghin este una extrem de implicată în viața comunității, desfășurând pe lângă slujirea pastoral-misionară și o intensă activitate social-filantropică și culturală.

Lasă un comentariu