Un poet al „rezistenței ardelene",evocat la Casa Iancului

În seria „restituirilor necesare" organizate, săptămânal, la Casa Iancului din Târgu-Mureș, miercuri, 7 iunie, a avut loc evocarea poetului și cărturarului ardelean Iustin Ilieșiu (1900 - 1976), figură mai puțin cunoscută și - cu foarte puține excepții -, pe nedrept ignorată de critica literară, deși versurile sale rămân emblematice pentru una dintre cele mai întunecate pagini ale istoriei noastre - anii „bejeniei transilvane" de după Diktatul de la Viena, din 1940.

În cadrul manifestării, organizată de Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu" - Filiala Mureș, în colaborare cu Despărțământul Central Județean Mureș al ASTREI, a conferențiat poetul și publicistul Lazăr Lădariu, redactor-șef al cotidianului „Cuvântul liber", într-o amplă și documentată expunere despre viața, activitatea și opera literară a „poetului uitat", vorbitorul însoțindu-și argumentațiile cu citate grăitoare din - vai, - quasi necunoscuta operă a poetului „exilat în propria țară" și plasată, magistral, sub semnul „Sângerărilor ardelene" (1945).

Cu un deosebit impact asupra celor prezenți, discursul președintelui ASTREI mureșene a readus în discuție problematica receptării poeziei patriotice de către „elitiștii rafinați", de ieri și de azi, necruțător taxați, peste timp, de Nichita Stănescu: „Despre patrie se pot spune /cuvinte scrise cu colțul inimiinoastre / pentru cei ce suntem aici / în viață, întregi în lucrare, / cuvintele au lama de brici, / intrând în miracol, cu tandră mirare…" („Cu colțul inimii").

Un moment de mare încărcătură emoțională, în cadrul evenimentului de miercuri, l-a constituit intervenția doamnei prof. Rodica Cismaș, căreia, evocarea lui Iustin Ilieșiu i-a readus în memorie scene și întâmplări din copilăria petrecută în anii refugiului, ani în care versurile poetului „rezistenței ardelene" constituiau leac de suflet și alinare pentru mii de români purtând în suflete „dorul neamului unit".

Obișnuita „clipă de poezie" a fost susținută de prof. Mircea Dorin Istrate - președintele filialei mureșene a Ligii Scriitorilor Români -, dr. Dorian Marcoci și de tânărul Silviu Rațiu.

În altă ordine de idei, președinții filialelor mureșene ale entităților organizatoare, Ioan Berța, respectiv Lazăr Lădariu, au adus în discuție situația financiară dificilă și lipsa de implicare a factorilor decizionali cu care se confruntă Casa Memorială „Avram Iancu" din Târgu-Mureș, urmând ca, în cadrul unor reuniuni viitoare, să fie stabilite demersurile de întreprins pentru sensibilizarea autorităților publice locale privind soarta acestui monument istoric.

Lasă un comentariu