„INFORMĂM, CA SĂ PROTEJĂM!" Colaborare interinstituțională pentru prevenirea traficului de persoane

Distribuie pe:

Planul de Acțiune Comun pentru prevenirea traficului de persoane în rândul minorilor și tinerilor din municipiul Târnăveni a fost inițiat de Centrul Regional Târgu-Mureș al Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) și Instituția Prefectului - Județul Mureș. Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane este Coordonator Național al aplicării politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, având rolul de a desfășura activități de prevenire și monitorizare a acestui fenomen infracțional.

Luând în considerare că identificarea și asistența acordată unei victime a traficului de persoane presupune o cooperare între mai mulți furnizori de servicii specializate, colaborarea a vizat și consolidarea relației cu specialiștii din cadrul Primăriei Târnăveni, fiind organizată o ședință de lucru.

Pornind de la ideea că, în cazul prevenirii, un rol deosebit de important îl are informarea și cooperarea interinstituțională, specialiștii Centrului Regional Târgu-Mureș și consilierul desemnat de Instituția Prefectului - Județul Mureș au discutat cu aproximativ 600 elevi ai mai multor unități școlare despre elementele infracțiunii de trafic de persoane.

Sub sloganul „INFORMĂM, CA SĂ PROTEJĂM!", elevilor Colegiului Tehnic, Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși", ai Liceului Teoretic „Andrei Bârseanu", ai Școlii Gimnaziale „Vasile Moldovan" și Școlii Gimnaziale Nr. 3 din Târnăveni li s-a vorbit despre modalitățile de racolare, profilul traficantului, tipurile de exploatare și cauzele care favorizează racolarea tinerilor de către cei care exploatează persoane. ,,Cei 40 de profesori prezenți la activități, au fost încântați de această acțiune, fiind interesați să aibă elevi cât mai bine informați, care să fie astfel, protejați", spunea comisar șef de poliție Zaharia Cristina - coordonatorul Centrului Regional Târgu-Mureș al A.N.I.T.P. Domnia sa adăuga: ,,Activitățile au avut la bază faptul că minorii și tinerii fac parte din categoria vulnerabilă la traficul de persoane, fiind o pradă ușoară pentru cei care, sub diferite pretexte, își racolează victimele. Din această perspectivă, interacțiunea cu aceștia a presupus și prezentarea măsurilor de protecție care pot fi luate individual, dar și cu sprijinul instituțiilor abilitate, pentru evitarea victimizării. Grupul țintă s-a implicat activ în discuțiile purtate, înțelegând cât de importantă este informarea corectă pentru a-și proteja propria viață, realizând că traficul de persoane este vinovat de producerea multor drame în întreaga lume. Am reușit să spulberăm mitul conform căruia „traficul de persoane există doar în filme", prin exemplifiarea unor cazuri din evidența Centrului Regional Tg.-Mureș. Acest lucru este important pentru că le permite acestor specialiști identificarea timpurie a unui copil posibil traficat, dar și luarea imediată a măsurilor de reintegrare socio-psihologică a minorilor, victime ale fenomenului în discuție. Toate aceste activități au fost de natură a întări colaborarea instituțională și schimbul de date și informații dintre Centrul Regional Tg.-Mureș, autoritățile publice, partenerii instituționali și societatea civilă, pentru o reacție rapidă și eficientă la identificarea unei victime a traficului de persoane".

Lasă un comentariu