De la 1 august 2017, SE VA APLICA LEGEA INSOLVENȚEI PERSOANELOR FIZICE

Distribuie pe:

În ședința de săptămâna trecută (9 iunie 2017), Guvernul a aprobat Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, prin care sunt stabilite modalitatea de desfășurare a ședințelor de conciliere, modul de comunicare cu debitorul și creditorii, tipurile de onorarii pentru administratorul procedurii și lichidator, precum și cuantumul minim și maxim al acestor onorarii. Legea nr. 151/2015 urmează să se aplice începând cu 1 august 2017.

„Planul de rambursare a datoriilor în cazul insolvenței persoanelor fizice va ține cont de nivelul de trai rezonabil și de nevoile de locuit ale debitorului.

Deschiderea procedurii de insolvență se va face pe baza unei cereri pe care debitorul persoană fizică o poate depune personal sau prin poștă, cu confirmare de primire sau pe e-mail cu semnătură electronică certificată, la comisia de insolvență la nivel teritorial din județul în care își are domiciliul sau reședința de cel puțin 6 luni. În termen de 5 zile de la data primirii cererii, va avea loc o ședință de ascultare a debitorului. Dacă debitorul este persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, ascultarea va avea loc cu asigurarea unui interpret în limbaj mimicogestual (...).

Normele metodologice detaliază reperele la care comisia de insolvență se va raporta pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil și pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor și familiilor acestora, în situația insolvenței persoanelor fizice.

Astfel, se va ține cont de valoarea coșului minim lunar de consum, stabilit în baza informațiilor primite de la Institutul Național de Statistică și Institutul pentru Calitatea Vieții; particularități de ordin financiar, structura pieței forței de muncă; valoarea minimă a cheltuielilor profesionale și (sau) de școlarizare; prețul utilităților, al alimentelor și al produselor de bază; componența și structura familiei debitorului, ținând cont și de persoanele aflate în întreținerea debitorului și a celor cu care conviețuiesc; existența unor situații speciale de sănătate, integritate fizică, dizabilități în cazul debitorului ori al persoanelor aflate în întreținere sau cu care conviețuiesc; cheltuielile minime legate de funcționarea și întreținerea unui vehicul indispensabil; cheltuielile minime necesare pentru creșterea, îngrijirea și educarea copilului aflat în întreținerea debitorului, raportat la vârsta copilului; exigențele minimale ale unei locuințe convenabile pentru debitor și persoanele aflate în întreținerea sa sau cu care conviețuiește.

Planul de rambursare astfel elaborat este transmis comisiei de insolvență de către administratorul procedurii, pentru a fi evaluată fezabilitatea lui, în termen de 15 zile", explică Guvernul într-un comunicat de presă.

Lasă un comentariu