Statul, Domnitorul și... Ardelenii

Distribuie pe:

„Ca un STAT, o NAȚIUNE să existe și să aibă un viitor, se cere mai cu seamă ca între oamenii care îl compun să existe o solidaritate produsă prin identitatea de idei, de aspirațiuni și de credințe, însușiri care sunt rezultatul comunității de origine, de ordine, de religie și de obiceiuri".

Ion Ghica (1817-1897), scriitor, economist și om politic

***

„Mănăstirea Neamț, ctitoria lui Ștefan cel Mare și Sfânt, este Așezământul Monahal românesc cel mai încărcat de spiritualitate și tradiție ortodoxă, de istorie și cultură patristică străbună. Pe drept cuvânt Mănăstirea Neamț și când tace ne vorbește, ne îmbărbătează, ne dă râvnă să mergem pe urmele înaintașilor noștri, iar uneori ne mustră că ne lipsește elanul, statornicia și credința părinților noștri."

Ioan Ivan (1915-2009), preot arhidiacon, profesor, istoric

***

„NOI, ARDELENII, n-am venit de nicăieri; Ne-am plămădit, ne-am născut și am crescut din pământ ardelean. De mii de ani, milioane și milioane de români au asudat muncind, au sângerat luptând și au murit amestecându-și țărâna pretutindeni în pâmântul străvechi, încât toate văile și dealurile și toți munții sunt îmbibați de sânge românesc, iar pașii trecătorului calcă numai pe pământ amestecat cu pulberea de trupuri românești".

Lucian Blaga (1895-1961), filosof, poet, dramaturg, eseist

P.S. „Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume: Pământenii și fiii oamenilor, împreună bogatul și săracul. Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. NEMENI NU POATE SĂ SCAPE DE MOARTE, NICI SĂ PLĂTEASCĂ LUI DUMNEZEU PREȚ DE RĂSCUMĂRARE" (Psalmul 48, 1-3; 7).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu