CUVÂNTUL CARE ÎNALȚĂ

Distribuie pe:

Dumnezeu l-a creat pe om și l-a înzestrat cu cele mai alese daruri ca să lase și el în lume o rază de lumină prin felul cum își clădește viața în deplina armonie și iubire cu ceilalți oameni. În acest sens Sfântul Ioan Iacob Hozevitul spune: „Eu în lume las o dâră/ Pe o carte tăinuită/ Care-mi face după moarte/ Toată viața mea vădită."

Dăruită de către Cel de Sus cu multă sensibilitate, talent literar și dragoste față de învățăceii săi, doamna Cristina Sava a îndrăznit și a reușit să zboare către Înalt, îndemnându-ne și pe noi să gustăm din frumusețea cuvântului care zidește.

Frumoasele povestiri din cartea sa „Stories of Proverbs" inspirate din Sfânta Scriptură, ne călăuzesc spre înțelepciune, chibzuință, judecată dreaptă, nepărtinire.

Autoarea, doamna profesoară CRISTINA SAVA, în această carte ne spune, prin frumoasele pilde, o emoționantă poveste de iubire.

Din al său Cuvânt înainte reiese respectul și recunoștința pe care o poartă părinților dânsei, de la care a moștenit blândețea, modestia și credința în Dumnezeu.

Cuvintele închinate „in memoriam" profesorului Ioan BEREȘESCU, care a fost mulți ani director al Școlii din Nazna, emoționează puternic și plăcut pe cititor. Ne amintim cu recunoștință de domnul director, „dascăl de cuget și simțire românească".

Îmi face plăcere să folosesc un citat din povestirea „De la realitate la visare", ca să fiu în acord cu autoarea: „Îmi doresc ca această carte să fie o singură poveste, o poveste de iubire, de iubire pentru copii, pentru aproapele meu și al tău, de iubire spusă pe un ton sprințar, glumeț, ori, poate, melancolic uneori."

O felicităm pe doamna Cristina Sava pentru apostolatul pe care îl face cu cei mici pe care-i „crește și-i înalță" și pentru care zidește și luminează.

 

Lasă un comentariu