Poliția Locală Târgu-Mureș RECEPTIVITATE ȘI PROFESIONALISM

Distribuie pe:

În perioada 1 - 12 iunie 2017, serviciul de control - disciplină în construcții din cadrul Poliției Locale a municipiului Târgu-Mureș a desfășurat controale pe linia disciplinei în construcții - afișajului stradal, controlului comercial și protecției mediului.

Referitor la acest subiect, dl Valentin-Constantin Bretfelean, director executiv, a menționat faptul că scopul acestor controale a fost pentru rezolvarea cu promptitudine și profesionalism a problemelor constatate sau a celor semnalate pe raza municipiului Târgu-Mureș, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în Legea nr. 155/2010. În perioada de referință, au fost efectuate peste 200 de controale pe această linie. În continuare, a ținut să mai puncteze următoarele aspecte:

Pe componenta disciplină în construcții - afișaj stradal au fost executate 92 verificări în teren pentru identificarea lucrărilor de construcții neautorizate, în urma cărora au fost depistate 13 șantiere unde nu erau respectate prevederile Legii nr. 50/1991 - republicată, fiind aplicate 7 sancțiuni contravenționale în cuantum de 7.000 lei, în timp ce în 6 cazuri au fost emise somații de oprire a lucrărilor până la clarificarea situațiilor sau intrarea în legalitate.

Pe linia protecției mediului s-au întreprins verificări pentru soluționarea a 11 sesizări cu privire la nerespectarea obligațiilor referitoare la condițiile de depozitare și colectare a deșeurilor menajere, prevăzute de Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2008 - modificată și s-au executat controale la 7 agenți comerciali având aceeași tematică.

În baza investigațiilor, cadrele Direcției Poliția Locală Târgu-Mureș au identificat și sancționat 4 contravenienți care au încălcat prevederile actului normativ sus-menționat, referitoare la întreținerea necorespunzătoare a imobilelor în care își desfășoară activitatea, sau la depozitarea unor resturi provenite din derularea exercițiului economic în alte locuri decât cele special amenajate.

Pe componenta controlului comercial, în conformitate cu „Planul de Control" aprobat, personalul Direcției Poliția Locală Târgu-Mureș a efectuat verificări la 106 agenți economici cu terase de alimentație publică sau a căror avize de funcționare au fost anulate pentru neplata taxei de viză aferentă anului 2016.

În urma acestor demersuri au fost aplicate 8 sancțiuni, în cuantum de 10.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 12/1990*, întrucât comercianții își desfășurau activitatea fără a deține avizul sau autorizația de funcționare corespunzătoare eliberată de către municipalitate.

Direcția Poliția Locală Târgu-Mureș îi asigură pe cetățenii municipiului că va continua să dea dovadă de receptivitate și profesionalism față de problemele sesizate sau constatate, potrivit competențelor specifice conferite de legislația în vigoare.

Lasă un comentariu