PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

Distribuie pe:

„Domnul nostru Iisus Hristos zice: «Nu tot cel ce-Mi zice: Doamne, Doamne, va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Cel din ceruri» (Matei VII, 8). Nu degeaba slăvitul frate al Domnului, Iacob, spune: «Credința fără fapte este moartă, precum și faptele fără credință» și: «Arată-mi din faptele tale credința ta». Dumnezeu cere de la tot omul care este botezat acestea trei: «credința dreaptă de la suflet, cumpătarea de la trup, și adevărul de la limbă»".

Calist și Ignatie Xantopol - Fil. vol.VIII, pag. 44

***

„CONȘTIINȚA! Instinct dumnezeiesc, voce nemuritoare și cerească, călăuză sigură a unei ființe neștiutoare și mărginită, dar inteligentă și liberă: judecător fără de greș al binelui și răului, care faci pe om asemenea lui Dumnezeu, tu îl faci să înfăptuiască ceea ce este moral! Fără tine nu simt în mine nimic, care să mă ridice deasupra dobitoacelor."

J.J. Rousseau (1712-1778), filosof francez, scriitor, compozitor, gânditor al iluminismului

***

„Fără SINCERITATE nu faci nimic. Oricât vei fi de iscusit și de șiret, oricât vei ști să ticluiești și să sulemenești (întorci) minciuna, ea rămâne tot minciună. Vei înșela pe un om, o generație, două, dar TIMPUL, pe el nu-l poți înșela".

Alexandru Vlahuță (1858 - 1919), scriitor și publicist

„Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta; după mulțimea îndurărilor Tale caută spre mine. Să nu-ți întorci fața Ta de la credinciosul Tău, când mă necăjesc. Degrabă mă auzi. Ia aminte la sufletul meu și-l mântuiește pe el; din mâinile vrăjmașilor mei izbăvește-mă". (Psalmul 68, 19-21).

„1001 cugetări" vol.XII

Lasă un comentariu