Primarii și președinții de consilii județene, răspundere diminuată pentru actele semnate!

Distribuie pe:

De vineri, 23 iunie 2017, de când a intrat în vigoare Legea nr. 140/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial nr. 261, din 20 iunie a.c., primarii și președinții de consilii județene nu vor mai răspunde pentru semnătura lor ca până acum, ci răspunderea lor va fi împărțită, în anumite condiții, sau chiar transferată integral la cei care dau avizele sau contrasemnează, iar aceștia din urmă vor putea fi trași la răspundere dacă refuză nejustificat să dea avizele și semnăturile cerute.

Legea recentă precizează că semnarea actului de către primar sau de către președintele consiliului județean va fi interpretată ca o învestire a actului cu autoritate (pentru ca actul să-și producă efectele), însă dacă și în ce măsură acel act a fost oportun sau necesar răspunzători vor fi cei care au semnat pentru avizare și pentru notele de fundamentare.

„Actele autorităților administrației publice locale angajează, în condițiile legii, răspunderea administrativă, civilă și penală, după caz, a funcționarilor și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului județean care, cu încălcarea prevederilor legale fundamentează, din punct de vedere tehnic și al legalității, emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate, aceste acte (...).

Dacă actele nu vor fi fundamentate, semnate, contrasemnate sau avizate, ele își vor produce efectele juridice, dar dacă vor cauza cuiva prejudicii, atunci va fi angajată exclusiv răspunderea juridică a celor care au semnat actele.

Refuzul funcționarilor publici și al personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului județean de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actul administrativ, precum și eventualele obiecții cu privire la legalitate se fac în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii actului, și se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.

Dacă vor refuza să semneze, contrasemneze sau avizeze actul, persoanele respective vor răspunde juridic, însă numai dacă nu vor avea o motivare juridică", se precizează în actul normativ.

Lasă un comentariu