Înțelepciunea... înțelepților

„TREBUIE SĂ NE GOLIM DE PREA PLINUL EU, CA SĂ MAI INTRE ÎN NOI UN PIC DE DUMNEZEU, CARE A FĂCUT TOTUL DIN NIMIC, DAR ACEST NIMIC ESTE PRETUTINDENI".

Paul Valery (1871-1945), scriitor francez, autor de poeme și eseuri, reprezentant al simbolismului tardiv în literatura franceză.

***

„Pe omul bogat și necumpătat bogăția l-a făcut egoist, materialist, nemilostiv, încolăcit de plăceri; nu s-a dezvoltat sufletește, nu și-a format chip nemuritor de a fi. Trebuie ca noi creștinii să reținem următorul aspect foarte important: Nici bogăția în sine, precum nici sărăcia în sine n-au calitatea de a te osândi sau ferici pe planul veșniciei. Atitudinea sufletului față de ele este cea care determină veșnicia. Pot fi bogați care se mântuiesc și pot fi săraci care nu se mântuiesc, deci se osândesc. Săracul Lazăr din pilda cu bogatul nemilostiv a ajuns, datorită bogăției sufletești care-l caracteriza, un cetățean duhovnicesc al cerului".

Arsenie Boca (1910-1989), stareț al mănăstirilor Sâmbăta de Sus și Prislop, duhovnic renumit, pictor bisericesc, scriitor, vizionar, supranumit și „Sfântul Ardealului".

***

„Dușmanii sunt un rău necesar. Sunt oameni care luptă să-i aibă. Ei sunt cei care te ajută. Fără ei n-ar înflori nimic pe pământ. Criticile, atunci când sunt defavorizabile, fără să poată dovedi temeinicia celor susținute, sunt «medalii» pe pieptul celui denigrat".

Ioan Pillat (1891-1961), academician, antologist, editor, eseist, publicist și poet tradiționalist român.

P.S. „Luați seama, fraților, să nu fie cumva, în vreunul din voi, o inimă vicleană a necredinței, ca să vă depărteze de la Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții, în fiecare zi, până ce putem să zicem: astăzi! ca nimeni dintre voi să nu se învârtoșeze cu înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, numai dacă vom păstra temeinic, până la urmă, începutul stăpânirii noastre întru El" (Evrei 3, 12-14).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

 

Lasă un comentariu