HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ

Distribuie pe:

Săptămâna trecută (29 iunie 2017), plenul Consiliului Județean (CJ) Mureș s-a întrunit în ședință ordinară, aprobând 16 proiecte de hotărâre din cele 18 aflate pe ordinea de zi, două proiecte fiind retrase.

Parteneriat cu Administrația Bazinală de Apă Mureș

Astfel, consilierii județeni au aprobat încheierea mai multor acorduri-cadru de parteneriat cu Administrația Bazinală de Apă Mureș, în scopul modernizării din fonduri europene a rețelei județene de transport rutier.

În expunerea de motive, se precizează că, pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile pentru modernizarea unor drumuri județene, Guvernul a recomandat încheierea, pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare, de parteneriate cu administrațiile bazinale de apă, singura obligație a acestora pe perioada derulării proiectelor, precum și pe perioada de durabilitate fiind reprezentată de menținerea dreptului de administrare asupra terenului dispus în albia râurilor peste care trec drumurile județene.

Consiliul Județean Mureș a realizat demersuri pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile pentru modernizarea drumurilor județene (DJ) 142-151 B, între localitățile Ungheni - Târnăveni, respectiv DJ 106, între localitățile Agnita - Sighișoara. Sursa de finanțare este Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T".

Lucrările de reabilitare și modernizare ale celor două drumuri județene privesc și lucrările inginerești de artă (poduri), care necesită lucrări de consolidare și reabilitare inclusiv în albiile râurilor.

În vederea depunerii spre finanțare, se mai pregătesc două proiecte: „Modernizarea drumurilor județene DJ151B și DJ142, Ungheni (DN15) - Mica - Târnăveni (DN14A), județul Mureș" și „Reabilitarea DJ 106 Agnita - Sighișoara" - în parteneriat cu județul Sibiu.

Harta online a județului Mureș - versiune îmbunătățită

Prin aprobarea unui act adițional la convenția de colaborare privind publicarea hărții oficiale a județului Mureș, consilierii au acceptat oferta editurii S.C. Schubert & Franzke S.R.L. de a realiza și implementa, cu titlu gratuit, o versiune îmbunătățită a hărții online față de cea existentă.

Astfel, conținutul hărții va fi diversificat, prin introducerea de noi elemente, respectiv legendă, căutarea elementelor și rutare, diversificarea meniului aplicației, prin adăugare de noi funcționalități - revenire la punctul de start al hărții, navigare către zone vizitate anterior, mărire/micșorare hartă, navigare hartă, măsurare distanțe și arii pe hartă, obținerea de coordonate ale punctelor pe hartă, imprimarea/salvarea hărții și generarea unui link de hartă.

Colaborarea dintre CJ Mureș și editura S.C. Schubert & Franzke S.R.L. a început în anul 2011, perioadă în care editura s-a angajat să publice gratuit 5 ediții ale hărții oficale a județului Mureș, într-un număr de 800 de exemplare fiecare și să elaboreze o hartă-web interactivă a județului Mureș, implementată deja pe pagina oficială a CJ Mureș.

În prezent, cuprinsul funcțional al meniului aplicației este: căutare localități, atracții turistice, parcuri și rezervații naturale.

Sector de drum județean, transferat comunei Bichiș

Inventarul bunurilor din domeniul public al județului Mureș va fi modificat prin transmiterea sectorului din drumul județean DJ153F DJ 107 G Nandra - Bichiș - Ozd de la km 6+456-9+360, înscris în C.F. 51210/Bichiș în suprafață de 38.011 mp, cu lungimea de 2,904 km, din domeniul public al județului Mureș, în domeniul public al comunei Bichiș.

Transferul a fost aprobat la solicitarea Consiliul Local Bichiș, iar predarea - preluarea imobilului menționat se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile.

Acord pentru promovarea turistică a județului Mureș

Pentru promovarea turistică a județului, consilierii județeni au aprobat un acord de colaborare cu S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L., prin intermediul aplicației GoTransylvania.

„Dezvoltarea turismului și valorificarea potențialului acestui segment este una din prioritățile autorității publice județene în perioada 2014 - 2020. În acest sens, am analizat resursele frecvent utilizate de turiști în vederea orientării și obținerii de informații despre destinațiile care urmează a fi vizitate și considerăm că o aplicație pentru telefon ar completa în mod benefic modalitățile de promovare a județului. Aceasta ar fi putea fi realizată sub forma unui ghid turistic și ar fi disponibilă gratuit pentru sistemele de operare Android și iOS, iar cea mai avantajoasă modalitate de dezvoltare a unei asemenea aplicații ar fi încheierea unui parteneriat cu o firmă specializată.

Aplicația goTransylvania dispune de o serie de caracteristici compatibile cu cerințele CJ, prin intermediul acesteia fiind disponibile informații referitoare la principalele atracții turistice din trei locații importante din județul Mureș, care au cel mai mare aflux de turiști - Târgu-Mureș, Sighișoara și Sovata; se poate alege destinația, se pot căuta atracții, obiective turistice istorice, restaurante, locuri de cazare; conține ghiduri audio sau text, hartă offline, GPS; după descărcare este disponibilă și offline (fără a avea nevoie de conectare la Internet).

În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții societății, a reieșit necesitatea dezvoltării aplicației existente, în sensul cuprinderii a mai multor zone și puncte de atracție turistică din județul Mureș.

În cadrul acestei colaborări, Consiliul Județean Mureș nu va avea obligații financiare, punând la dispoziția partenerului privat doar materialele de promovare, în schimb obținând dreptul de utilizare și distribuire gratuită a aplicației. Materialele vor fi furnizate în trei limbi: română, maghiară și engleză, urmând să se completeze pe viitor și cu alte limbi de circulație internațională", se arată în expunerea de motive.

Noi activități la Aeroportul „Transilvania" Târgu-Mureș

Pe lângă activitățile ce constituie obiectul principal de activitate înscris la Registrul Comerțului sub codul 5223 „Activități de servicii anexe transporturilor aeriene", Aeroportul „Transilvania" Târgu-Mureș poate efectua și alte activități, în special „operațiuni de comerț în vederea deservirii pasagerilor și echipajelor, precum și a altor persoane care tranzitează aeroportul".

În acest sens, consilierii județeni au aprobat următoarele activități concrete: comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse; depozitări; manipulări; alte activități anexe transporturilor; alte activități poștale și de curier; hoteluri și alte facilități de cazare; restaurante; activități de alimentație (catering) pentru evenimente; alte servicii de alimentație; baruri și alte activități de servire a băuturilor; activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract; activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare; activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele; activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile; activități ale agențiilor turistice; activități ale tour-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică; activități de protecție și gardă; activități de servicii privind sistemele de securizare; alte activități de curățenie; activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor și activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora.

Noi licențe de traseu

În aceeași ședință, consilierii județeni au aprobat două noi licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.

Astfel, operatorii de transport SC Trans Megic S.R.L. și SC Duda Trans S.R.L. au solicitat, în baza contractelor încheiate cu beneficiarii transportului, atribuirea licențelor de transport public de persoane prin curse regulate speciale, pentru următoarele trasee: Târgu-Mureș - Corunca (SC Trans Megic S.R.L.) și Târgu-Mureș - Crăciunești - Sânpaul - Vidrasău (SC Duda Trans SRL).

De la înființare (2008), Autoritatea județeană de transport, din cadrul CJ Mureș, a eliberat un număr de 414 licențe de traseu pentru transportul public de persoane prin curse speciale județene, corespunzătoare unui număr de 51 operatori de transport.

În momentul de față, din numărul total de licențe eliberate, 107 licențe sunt valabile, restul de 307 fiind expirate.

„Zona Metropolitană Târgu-Mureș" va avea doi copreședinți și un vicepreședinte!

Actul constitutiv și statutul Asociației „Zona Metropolitană Târgu-Mureș" au fost modificate prin hotărâre a CJ, în sensul că în componența Consiliului

Director vor intra doi copreședinți și un vicepreședinte. Modificarea are ca obiectiv implicarea municipiului Târgu-Mureș în procesul de luare a deciziilor, considerându-se că, în acest fel, se asigură o colaborare mai eficientă în diferite domenii de activitate, în special în atragerea unor fonduri cu finanțare nerambursabilă, în folosul întregii asociații, în funcție de necesități.

 

 

Lasă un comentariu