Puncte de vedere - Este necesară modificarea Ordinului Ministrului Educației privind documentele școlare și universitare oficiale

Distribuie pe:

Consider că se impune modificarea Ordinului Ministrului Educației nr. 6551/2011, privind documentele școlare și universitare oficiale, în sensul întocmirii acestora exclusiv în limba română. Iată câteva considerente și argumente obiective:

În forma sa curentă, Legea educației naționale nr. 1/2011 prevede, la art. 10, alin 4, următoarele: (4) În sistemul național de învățământ, documentele școlare și universitare oficiale, nominalizate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, se întocmesc numai în limba română. Celelalte înscrisuri școlare și universitare pot fi redactate în limba de predare.

Ordinul ministrului nr. 6551/2011 prin art. 1) nominalizează documentele școlare și universitare oficiale, care se întocmesc doar în limba română. Printre aceste documente oficiale, nu se numără și diplomele ce însoțesc premiile acordate elevilor la sfârșitul anului școlar și care poartă antetul Ministerului Educației Naționale și al inspectoratelor școlare.

Acest vid legislativ a dus la stări de ambiguitate și de interpretare greșită a prevederilor legii în rândul multor instituții de învățământ cu predare în limba minorităților naționale din Romania.

Urmare a adresei MEN nr. 170/12.06.2014, inspectoratele școlare au comunicat instituțiilor de învățământ notificări prin care informau cu privire la obligația ca toți elevii premianți să beneficieze de diplome pentru premii redactate în limba oficială, limbă română. Unitățile de învățământ cu elevi care studiază in limbile minorităților naționale primeau permisiunea de a elibera diplome de premii în limbile de predare, dar fără a folosi antetul Ministerului Educației Naționale și al Inspectoratului Școlar Județean.

Dar instituțiile de învățământ din Mureș și alte județe populate cu minoritate maghiară nu au respectat decizia inspectoratelor școlare și au întocmit diplome redactate exclusiv în limba maghiară. Referitor la aceste diplome, reprezentanții MEN au declarat public:

„Nu sunt diplome oficiale, ci hârtii simbolice, de agățat în cui, acasă. Nu au valoare de atestat sau de document în baza căruia să se acceadă într-o formă de învățământ superioară ori care să demonstreze absolvirea unei forme de învățământ".

Această stare duce însă la privarea unor cetățeni români de a fi recompensați de către instituția de învățământ, în care și-au urmat cursurile, de un document oficial cu însemnele statului român, menit să ateste competențele sale. În ultimul timp, în județul Mureș au apărut tensiuni etnice din acest motiv, deoarece au fost eliberate diplome redactate exclusiv în limba maghiară unor elevi de naționalitate română, spre consternarea părinților acestora.

În sensul celor menționate, consider că este necesară INCLUDEREA DIPLOMELOR DE PREMIERE, acordate elevilor din învățământul preuniversitar, în rândul documentelor oficiale nominalizate prin art. 1), din Ordinul ministrului nr. 6551/2011.

O astfel de prevedere are în vedere o mai bună interpretare a încadrării juridice în privința diplomelor de premiere școlare, corelativă cu respectarea Constituției. Ar genera, totodată, eliminarea oricărei forme de discriminare la adresa unor elevi pe criterii etnice și eliminarea unor motive care ar putea genera disensiuni pe considerente etice.

Toți cetățenii români, indiferent de naționalitate, trebuie să aibă dreptul de a fi recompensați, de către instituția de învățământ în care și-au urmat cursurile, cu un document oficial purtând însemnele statului român, care să le ateste competențele.

Lasă un comentariu