La ceas aniversar - Părintele TEODOR BELDEAN - Protopopul Reghinului, slujire sfântă Și misiune binecuvântată

Părintele Teodor Beldean, protopopul ortodox al Reghinului, a împlinit frumoasa vârstă de 65 de ani, prilej potrivit pentru a-i aduce cele mai sincere și nobile gânduri de recunoștință, apreciere și felicitare pentru întreaga activitate pastoral-misionară, socială, administrativă a sfinției sale desfășurată în slujba sfintei noastre Biserici dreptmăritoare. Teodor Beldean s-a născut pe frumoasele și binecuvântatele meleaguri bistrițene, a văzut lumina zilei în localitatea Budurleni la data de 10 iulie 1952, într-o familie de oameni vrednici, harnici, cu dragoste de Dumnezeu, de Sfânta Biserică și de semeni. A urmat școala la Archiud, apoi la Teaca și la Liceul „Liviu Rebreanu" din Bistrița. A urmat cursurile Institutului Teologic Ortodox Universitar din Sibiu (celebra „Academie Teologică" întemeiată de Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna al Transilvaniei), la finalizarea studiilor a fost hirotonit diacon la 1 ianuarie 1976, apoi, în același an, la 1 noiembrie, a fost hirotonit preot pentru parohia Chiherul de Sus, cu filia Chiherul de Jos. În anul 1987 a fost transferat la Parohia „Înălțarea Domnului" din Reghin, apoi în anul 1989 a fost instalat ca protopop al Protopopiatului Ortodox Român Reghin, misiune pe care o îndeplinește și azi cu foarte multă râvnă, evlavie și dăruire pentru Biserica lui Hristos și pentru credincioșii pe care îi păstorește cu dragoste și îi conduce pe calea mântuirii și a fericirii celei veșnice.

Părintele protopop Teodor Beldean e un om de spirit, pe lângă activitatea pastoral-misionară și cea de administrare și conducere a protopopiatului Reghin, are și o activitate intelectuală, publicând foarte multe articole în presa bisericească, în presa mureșeană și în „Îndrumătorul bisericesc" al Arhiepiscopiei Alba-Iuliei. În anul 2003, în colaborare cu preotul Ilie Damian și profesorul Aurel Alexe, au publicat la Stockholm minunatul album intitulat „The Wooden Church Reghin 1725 a.d.", iar în anul 2006 a publicat memorabila lucrare „Protopopiatul Reghin. Monografie Album".

De 30 de ani, de când s-a mutat în „orașul viorilor", Teodor Beldean este extrem de activ în viața culturală a Reghinului și a localităților din această parte de țară, iar de la reînființarea în anul 2004 a Despărțământului Reghin al ASTREI, îndeplinește cu deosebită responsabilitate și maximă dăruire funcția de vicepreședinte al acestuia.

În cei 28 de ani de conducere și administrare a Protopopiatului Reghin, sub oblăduirea sfinției sale, s-au edificat 33 de biserici noi și patru așezăminte sociale de care beneficiază zeci de tineri și vârstnici. În semn de recunoaștere și de apreciere a meritelor deosebite ale sfinției sale, administrația locală i-a decernat titlul de „Cetățean de onoare al Municipiului Reghin", Patriarhia Ortodoxă Română i-a acordat înalta distincție „Crucea Patriarhală", Prefectura Mureș i-a conferit „Fibula de la Suseni".

Părintele Teodor Beldean, fiind cârmuitorul Protopopiatului Reghin, este „organul de legătură între parohie și Eparhie", fiind totodată reprezentantul oficial al Bisericii față de autoritățile Statului și îndeplinește sarcinile ce-i sunt atribuite prin legile, regulamentele și dispozițiile în vigoare din Statutul de organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române. Sfinția sa îndeplinește o întreită misiune: de învățător, de sfințitor și de conducător.

De o deosebită importanță pentru activitatea pastoral-misionară a Părintelui Teodor Beldean este, în primul rând, viața lui personală, conștiința îndatoririlor pastorale și râvna în împlinirea lor, precum și simțul de răspundere, iubirea față de păstoriți, tactul pastoral, pietatea personală, stăpânirea de sine, cumpătarea și înfrânarea, seriozitatea și demnitatea în comportare, cinstea și corectitudinea plină de atenție față de preoți și credincioși și iubirea față de toți oamenii în toate împrejurările misiunii sale. Sfinția sa are o viață de familie exemplară, o atitudine civică loială și plină de râvnă față de strădaniile care se depun în societatea românească de azi.

Zelul și devotamentul în îndeplinirea conștiincioasă a sarcinilor pastoral-misionare sunt atribute ale activității Părintelui Teodor Beldean. Lucrarea sfinției sale, ca slujitor al Altarului și ca păstor al credincioșilor săi, urmărește atât păstrarea credinței noastre ortodoxe străbune în haina ei cea mai curată, cât și transpunerea în viața păstoriților săi a învățăturilor evanghelice pe care le propovăduiește Biserica.

Personalitate marcantă, dotată cu o mare putere de muncă și de convingere, Părintele protopop Teodor Beldean polarizează în jurul său toate conștiințele păstoriților și colaboratorilor săi, antrenându-i într-o susținută operă de promovare a valorilor creștine și a elementelor autentice românești. Transfigurat de o adâncă și fierbinte credință în Dumnezeu și în Sfânta Biserică și mistuit de o nețărmurită dragoste de aproapele său, puterea sa de jertfă și de dăruire a acestui spirit înalt este nemărginită. În sufletul său larg, ca orizontul unei zile de vară, își găsesc totdeauna alinare, mângâiere și ajutor toate durerile, toate lipsurile și toate necazurile fraților săi mai mici.

După cum de Sfintele Paști de la o singură făclie a preotului, la chemarea lui „Veniți de primiți lumină, lumina lui Hristos luminează tuturor", se umple de lumină întreaga Biserică, tot așa și de la pilduitoarea trudă și osârdie a Părintelui protopop Teodor Beldean în ogorul lui Hristos se poate lua exemplu de felul cum trebuie să se lucreze de preoți în parohii, pentru ca să transforme cu timpul parohiile lor în făclii purtătoare de lumină în slujirea lui Dumnezeu și a credincioșilor. Pilda luminoasă a vieții sale să ne fie nouă tuturor, clerici și credincioși, un îndemn permanent în muncă și în săvârșirea de fapte bune, plăcute lui Dumnezeu și folositoare dreptcredinciosului nostru popor român.

Acum, la ceas aniversar, la ceas de mare sărbătoare, când adaugă la buchetul vieții cel de-al 65-lea trandafir, aducem cuvânt de felicitare și profundă apreciere Părintelui protopop Teodor Beldean pentru întreaga activitate pastoral-misionară desfășurată de-a lungul timpului. Îl rugăm pe bunul și atotputernicul Dumnezeu să-l înzestreze cu puteri sporite, să-i dăruiască din preaplinul iubirii Sale har peste har, să facă permanent din viața sa o Liturghie după Liturghie, ca să poată sluji și pe mai departe, cu același sârg, dăruire, evlavie și dragoste, atât Biserica strămoșească, cât și sfântul nostru neam românesc.

LA MULȚI ANI FERICIȚI ȘI BINECUVÂNTAȚI!

Lasă un comentariu