REZERVIȘTII VOLUNTARI, LA START!

Ministerul Apărării Naționale îi informează pe cei interesați că, din 10 iulie 2017, debutează prima etapă a procesului de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari, destinată candidaților care doresc să se încadreze în funcții de soldați și gradați.

Recrutarea pentru posturile de ofițeri, maiștri militari și subofițeri rezerviști voluntari se va realiza în etapa a doua, după un calendar care va fi anunțat în timp oportun.

„Procedurile de recrutare se desfășoară în baza Legii nr. 270/2015 privind statutul rezerviștilor voluntari și a normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate cu Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 25/2017.

Pentru înscrierea în procesul de recrutare și selecție, candidații (cu vârsta între 18 și 55 de ani) se vor prezenta la sediul centrului militar județean pe a cărui rază de responsabilitate își au domiciliul pentru a completa o cerere, având asupra lor următoarele documente: actul de identitate, în original și în copie; certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maximum șase luni înainte de data depunerii; acte de studii sau alte documente care atestă alte competențe dobândite în viața civilă, în original și în copie; permisul de conducere, în original și în copie, dacă este cazul, pentru candidații fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice, și livretul militar, în original și în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist.

Pentru anul 2017, sunt disponibile aproximativ 2.200 de posturi pentru gradați și soldați rezerviști voluntari, în 24 de județe și în municipiul București", precizează MApN,

într-un comunicat de presă.

Candidații care vor fi selectați pentru funcția de rezerviști voluntari vor fi remunerați cu solda corespunzătoare gradului și funcției deținute atunci când sunt convocați la procesul de instruire sau misiuni interne sau externe și vor primi un procent de 10% din aceste venituri atunci când nu sunt convocați la asemenea activități.

Mureșenii pot obține detalii de la Centrul Militar Județean Mureș, la sediul din Târgu-Mureș, strada Rozelor nr. 11, la numărul de telefon 0265/217.751 sau la adresa de

e-mail um02413@mapn.ro.

 

Lasă un comentariu