Patriotismul, Fapta bună și... Ortodoxia

Distribuie pe:

„Dacă avem o ȚARĂ, o datorăm generațiilor bătrâne și tinere; o datorăm PRUDENȚEI; energiei, PATRIOTISMULUI românilor; o datorăm însuși națiunii care la ora pericolului a UITAT CERTURILE, din amintiri aducându-și aminte că SUNT ROMÂNI și că trebuie să lucreze numai ROMÂNEȘTE".

Mihai Kogălniceanu (1817 -1891), discurs din „Parlamentul României" în 1877, om politic, mare istoric, orator, scriitor român

***

„În tot ce încerci să faci, în tot ce zămislești, trebuie să pui, deopotrivă, cu rațiunea, cu informația, cu erudiția și mult SUFLET. De nimic nu trebuie să ne temem în viață, dacă ne păstrăm integritatea și echilibrul corpului, al minții și al sufletului; cea mai mare filosofie este FAPTA BUNĂ. Viața dintotdeauna a fost o luptă crâncenă, lupta vieții, nu numai cu stihiile naturii, ci ceea ce este mai groaznic, cu RĂUTATEA oamenilor. Corabia destinului, care adeseori ne joacă feste prin duritate și vitregie, aruncându-ne pe tărâmuri nefavorabile, ori ne zdrobește de stânci, ori pur și simplu ne scufundă. Ea îl determină pe EUL liric să cadă în stare de nostalgie, de refugiu în pacea amintirilor curajoase, mărețe și frumoase. Dumnezeu îi ajută pe oameni prin diferite forme, vise, întâmplări și accidente, care pot schimba nu numai unele situații limită, ci chiar destinul omului.

Dacă pâinea e bună și gustoasă depinde de sufletul, caracterul și mâna femeii, iar vinul depinde de sufletul, caracterul și mâna gospodarului; în procesul prelucrării pâinii și al vinului, între creier și mâna prelucrătorului se stabilește o anumită relație pozitivă. În fața lui Dumnezeu toți suntem egali; chiar Ștefan cel Mare și Sfânt, trecând printr-un sătuc cu a lui suită și întâlnind o înmormântare sărăcăcioasă, și-a scos căciula de pe cap și făcându-și semnul Sfintei Cruci și închinându-se, apoi, scoțând o mână de galbeni i-a pus pe pieptul mortului". (Viața lui Skaraoțki)

Victor Răzmeriță (1970-) Găuzeni - România, scriitor, patriot unionist

***

„Noi, fiii Bisericii Ortodoxe, dacă vrem să ne mântuim, suntem datori să ascultăm de Sf. Biserică. Să împlinim cu sfințenie poruncile Domnului Iisus Hristos din Sf. Evanghelie și să nu urmăm căile și sfaturile celor răzvrătiți și rătăciți, care s-au lepădat de Biserică, de rânduielile ei milenare, de Duminică, de înviere, de preoți, de cruce, de icoane. Să rămânem în casa Domnului și în mântuitoarea bucurie a învierii lui Hristos.

Cleopa Ilie (1912-1998) preot arhimandrit, stareț la M-rea Sihăstria, autodidact, duhovnic, predicator

P.S. „Întru necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos întru desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașul meu". (Psalmul 117, 5-7),

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu