MAJORAREA PUNCTULUI DE PENSIE ADUCE ȘI CREȘTEREA UNOR INDEMNIZAȚII!

Distribuie pe:

Casa Națională de Pensii Publice anunță că, în baza cadrului legislativ în vigoare, luna iulie 2017 aduce noi majorări ale unor drepturi care se achită prin casele teritoriale de pensii, întrucât, potrivit art. 2 din OUG nr.2/2017, creșterea valorii punctului de pensie de la 917,5 lei la 1.000 lei (9%) se reflectă și în majorarea unor indemnizații.

În primul rând, este vorba de indemnizația pentru însoțitor, în cazul pensionarilor de invaliditate gradul 1, care reprezintă 80% din valoarea punctului de pensie. Aceasta se majorează de la 734 lei la 800 lei.

De majorare vor avea parte și beneficiarii Legii nr. 8/2006 pentru membrii uniunilor de creație, cu condiția ca indemnizația acestora să nu depășească lunar plafonul de 2.900 de lei.

Tot de la 1 iulie a.c., cresc și indemnizațiile prevăzute de OUG nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 au avut de suferit persecuții din motive etnice.

Astfel, potrivit Legii nr. 126/2017, persoanele care au fost deportate în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate sau au fost private de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare au dreptul la o indemnizație lunară de 400 lei pentru fiecare an de deportare ori de detenție; persoanele care au fost strămutate în altă localitate decât cea de domiciliu, au făcut parte din detașamentele de muncă forțată sau au fost evacuate din propria locuință au dreptul la o indemnizație lunară de 250 lei pentru fiecare an de strămutare, de muncă forțată sau de evacuare. De indemnizație lunară de 400 de lei vor beneficia și supraviețuitorii trenului morții.

Soțul supraviețuitor al titularului decedat beneficiază, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea, de o indemnizație lunară de 200 lei, dacă ulterior nu s-au recăsătorit.

Casa Națională de Pensii Publice mai precizează că, în funcție de modalitatea de plată aleasă de beneficiari, noile drepturi vor fi achitate în data de 14 iulie 2017 (pentru cei care au conturi bancare) și în perioada 14 - 28 iulie, pentru cei care primesc drepturile prin poștă.

Lasă un comentariu