Sprijin financiar pentru brevetarea invențiilor românești în străinătate!

Statul român va acorda, prin Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), sprijin financiar pentru brevetarea invențiilor românești în străinătate, măsura fiind adoptată, recent, de Guvernul României.

Sprijinul financiar se acordă sub forma unei sume nerambursabile, prin virament bancar, persoanelor juridice solicitante a unei cereri de brevet de invenție la OSIM, pentru care s-a constituit un depozit național reglementar și pentru care OSIM nu a luat o hotărâre de respingere sau nu a fost declarată ca fiind retrasă.

Fondul pentru sprijinirea brevetării invențiilor este aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al OSIM și nu va depăși suma de 200.000 euro într-un an.

Pot beneficia de acest sprijin financiar persoanele fizice române cu un venit brut mediu lunar, în ultimele 12 luni, mai mic de 10 ori decât media venitului brut, în ultimele 12 luni, și persoanele juridice române din categoria IMM-urilor, care îndeplinesc cumulativ mai multe condiții.

„Măsura prevăzută în programul de guvernare stimulează mediul de afaceri românesc pentru a valorifica potențialul inovativ de care dispune, prin accesarea pieței Uniunii Europene, dezvoltarea afacerilor și, ca o consecință, creșterea investițiilor alocate în inovare.

Obținerea unor drepturi exclusive pe teritoriul Uniunii Europene sau al altor state, în funcție de domeniul de activitate, va stimula dezvoltarea spiritului antreprenorial și transferul de tehnologie românească în străinătate, prin creșterea numărului de cereri de brevete.

În prezent, în ce privește inovarea, România ocupă locul 48 în lume, iar în cadrul Uniunii Europene se află pe ultimul loc (28).

Instrucțiunile privind sprijinirea brevetării în străinătate a invențiilor românești se vor aplica de la data intrării în vigoare a acestora până la data de 31 decembrie 2020, în acord cu regulamentele Comisiei Europene privind acordarea ajutoarelor de minimis", precizează Guvernul, într-un comunicat de presă. 

Lasă un comentariu