LA ,,CASA IANCULUI"

Tema activității ,,Moștenirea lui Adrian Păunescu", ca și comunicările susținute de personalități recunoscute ca: Lazăr Lădariu, Nicolae Băciuț, Răzvan Ducan, la data de 19.07.2017, au atras un număr mare de participanți, în special cadre didactice și tineri, toți având ceva în comun, poezia lui Păunescu, ca și amintirea Cenaclului ,,Flacăra" ce ne-a încântat de atâtea ori inimile și sufletele noastre apăsate de-atâtea griji și de nevoi.

Vicepreședintele Societății Cultural-Patriotice ,,Avram Iancu" din Tg.-Mureș, domnul Mihai Monoranu moderatorul activităților, a avut o inspirată introducere spunând: ,, Unde se adună trei creștini poate fi o biserică, unde se adună trei patrioți în jurul unei idei sau valori naționale, acolo poate fi însăși țara", iar noi am fost acolo adunați în jurul lui Adrian Păunescu.

S-au spus cuvinte mari și frumoase, neîndestulătoare pentru a cuprinde în ele dragostea și smerita noastră mulțumire celui care ne-a înseninat pentru o clipă de noroc viața, care ne-a redat curajul și demnitatea de a fi din nou oameni, speranța că vor veni și vremuri mai bune. Spicuim din cuvântul domnului LAZĂR LĂDARIU și aprecierile făcute de Domnia Sa la adresa lui Adrian Păunescu: ,,un uriaș spirit care a adunat în el toată durerea, frumusețea și speranța unei vieți", ,,o adevărată fabrică de metafore, de explozii lirice de o frumusețe frustă, luate din viață, adevărate, convingătoare", ,,mare patriot român, spirit revoluționar, ardent", ,,poezia lui este mereu în haine de sărbătoare", ,,omul mereu sub drapel, înfiorând cu simpla lui prezență mulțimile", ,,până la capăt cu poporul lui". A scris 55 de cărți, multă jurnalistică, proză, reportaje, 1615 spectacole cu Cenaclul ,,Flacăra", unde a strâns peste 6 milioane de spectatori, descoperind și lansând spre împlinire sute de poeți, artiști, interpreți de muzică populară și ușoară, folk-iști, etc, un fenomen unic, scăpărător, însuflețitor, în cultura română. Multe din poeziile sale sunt înălțătoare pentru inimă și suflet (,,Rugă pentru părinți",,,Capul lui Mihai Viteazul", ,,Repetabila povară", ,,România ultimului bal" etc), testamentare, anticipative.

NICOLAE BĂCIUȚ ne-a fermecat și mângâiat inima și sufletul recitind, la început, din lirica lui Adrian Păunescu. Apoi a făcut și Domnia Sa câteva aprecieri la viața și opera celui omagiat: ,,cel mai mare jurnalist implicat, angajat, de atitudine, după Eminescu", ,,om de mare forță și putere mobilizatoare", ,,un vizionar de mare cuprindere", ,,tot ce este fundamental în sufletul poporului român, este în vasta lui operă ce nu poate fi atacată, criticată, îngropată de delatori, de detractori", ,,cenaclul lui a fost cel mai mare fenomen social, singura tribună unde se rostea adevărul", ,,nu e mai mare prețuire pentru un poet decât să-l recitești mereu și mereu", ,,devenind o forță iubitoare de dreptate și adevăr, o amenințare la adresa regimului, a trebuit a fi interzis", ,,cea mai mare nedreptate ce i-a fost făcută e că nu a fost primit ca membru al Academiei Române".

RĂZVAN DUCAN, ,,Am fost prieten cu un munte", așa și-a intitulat Domnia Sa alocuțiunea, povestindu-ne cum l-a cunoscut pe Adrian Păunescu și cum au rămas amândoi prieteni buni, apropiați, până la moartea acestuia, ce om excepțional a fost Păunescu, ,,cu o mare sete de dreptate și adevăr, ceea ce nu a fost pe placul unora", ,,secolul în care el a trăit a fost prea strâmt pentru genialitatea lui", cum au fost spectacolele Cenaclului ,, Flacăra" la Târnăveni și în alte locuri în care Răzvan Ducan a fost prezent, date despre un alt fenomen cultural Revista ,,Flacăra" ajunsă la un tiraj de 500.000 de exemplare. Am mai aflat că Adrian Păunescu a fost un mare patriot ardelean, cunoscător al istoriei acestor jertfelnice locuri, că s-a zbătut pentru construirea unor biserici, inclusiv la Tg.-Mureș, lăcașuri de cultură, opere de artă etc, etc. În final, Domnia Sa ne-a recitat câteva din zecile de poezii pe care i le-a închinat acestui mare prieten al său.

Această seară deosebită, de adâncă simțire patriotică, cu întoarcere în timp în anii de glorie ai Cenaclului ,,Flacăra", s-a încheiat cu obișnuita clipă de poezie, în care subsemnatul împreună cu tânărul poet SILVIU RAȚIU au citit din creația lor poezii la temă.

Lasă un comentariu