Sărbătoare la Toplița Română - „ZILELE MIRON CRISTEA", ediția a XX-a

Distribuie pe:

Ca în fiecare an, în luna iulie, mulțime mare de intelectuali din toate colțurile țării și chiar din străinătate, iau drumul Topliței, localitatea de baștină a celui dintâi Patriarh al României, Miron Cristea, pentru a cinsti și a evoca cum se cuvine, personalitatea emblematică a celui care, pe grădina părintească a înălțat o sfântă mănăstire cu hramul „Sfântul Ilie", pentru ca aici să se adune creștinii și să se roage Părintelui ceresc pentru mântuirea sufletelor.

Consiliul Județean Harghita, Primăria Municipiului Toplița, Centrul Cultural Toplița, Fundația Culturală „Miron Cristea" Toplița au organizat la Toplița, în perioada 17-20 iulie 2017, un eveniment de intensă spiritualitate și vibrantă trăire românească, „Zilele Miron Cristea", ediția a XX-a. Au luat parte la acest eveniment de răsunet: profesori, preoți, istorici, filologi, muzeografi, cercetători, ziariști, bibliotecari etc.

În după-amiaza zilei de luni, 17 iulie 2017, odată cu sosirea invitaților, a avut loc deschiderea festivă a acestui eveniment cultural major. Cum era și firesc, primul cuvânt, cuvântul de deschidere a aparținut amfitrionului acestei manifestări, distinsul cărturar și patriot român, scriitorul și profesorul Ilie Șandru, care reunește în jurul domniei sale toate energiile necesare, pentru organizarea acestui eveniment major din viața culturală și spirituală a poporului român. Domnul Ilie Șandru a urat bun venit tuturor participanților și, ca o gazdă bună și primitoare, cum este domnia sa de fiecare dată, s-a asigurat că totul se desfășoară sub cele mai bune auspicii.

Conform bunei rânduieli și tradiții creștinești, evenimentul a debutat cu o sfântă rugăciune rostită de Părintele protopop Dumitru Apostol, a urmat apoi expunerea domnului Alexandru Pugna, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale. Un mesaj și gând de salut pentru cei prezenți a avut și domnul Costel-Cristian Lazăr, directorul Centrului Cultural Toplița.

În plenul acestei ample manifestări culturale au fost susținute comunicări științifice de către: Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei - Iași, Prof. univ. dr. Alexandru Porțeanu - București, Academician Vasile Tărâțeanu - Cernăuți, Prof. dr. Florin Bengean - Reghin, Pr. Ioan Morar - Gherla. În continuare, au fost lansate și prezentate mai multe noi apariții editoriale, publicate recent.

Marți, 18 iulie 2017, de la ora 9,00, la Mănăstirea „Sfântul Ilie" din Toplița a fost oficiată de către un sobor de călugări și preoți o slujbă de pomenire în memoria celor 20 de foști participanți la cele 19 ediții ale „Zilelor Miron Cristea". Programul a continuat cu Sesiunea internațională de comunicări științifice „Istorie națională, cultură și civilizație românească, credință străbună", care s-a desfășurat pe trei secțiuni astfel: Secțiunea I - Miron Cristea - Credință străbună; Secțiunea II - Istorie națională; Secțiunea III - Cultură și civilizație românească. De la ora 16,30, la bustul Patriarhului Miron Cristea din Parcul Central al municipiului Toplița a fost săvârșită de către un impresionant sobor de preoți slujba parastasului în memoria celui dintâi Patriarh al României.

Miercuri, 19 iulie 2017, a avut loc vernisarea expozițiilor de icoane pe lemn (Bistrița), icoane pe sticlă (Cercul pr. Petru Cătineanu, Toplița) și artă plastică (Aurelian Antal și Alexandra-Maria Ursache Antal - Dorohoi), după care a urmat o vizită documentară în comuna Bilbor, unde au fost vizitate monumente istorice și rezervații naturale, iar la întoarcerea la Toplița cei prezenți au făcut un popas la Monumentul-mausoleu de la Gura Secului.

În ziua de joi, 20 iulie 2017, a avut loc hramul mănăstirii „Sfântul Ilie" din Toplița, ctitoria Patriarhului Miron Cristea. Mănăstirea „Sfântul Prooroc Ilie" din Toplița continuă o sfântă tradiție a spiritualității românești ce s-a manifestat permanent pe aceste meleaguri. În fiecare an, la data de 20 iulie, este sărbătoare mare pentru toți locuitorii orașului Toplița, la sărbătoarea hramului întâlnindu-se mii de oameni din toate colțurile țării. Așadar, mănăstirea a ajuns exact ceea ce și-a dorit patriarhul Miron, adică un lăcaș duhovnicesc care să reverse cât mai multă mângâiere asupra poporului român, să-l întărească în credința strămoșească. Și în anul acesta, cu ocazia hramului mănăstirii, a avut loc o sărbătoare pentru spiritualitatea românească, în special pentru cea transilvăneană. Astfel, cu ocazia hramului s-a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de Înaltpreasfințitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfințitul Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Ignatie Mureșeanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, înconjurați de un numeros sobor de preoți, călugări și diaconi. A fost și de această dată o mare sărbătoare pentru Mănăstirea Toplița, pentru orașul Toplița, pentru Valea Mureșului Superior și pentru întreaga ortodoxie transilvăneană. A fost un moment de înălțare spirituală, un ospăț duhovnicesc la care au fost chemați credincioși de pretutindeni.

În cadrul acestui mare eveniment „Zilele Miron Cristea", ediția a XX-a, un aport și o contribuție deosebită și-au dus și un număr însemnat de intelectuali din spațiul mureșean: Lazăr Lădariu, Nicolae Băciuț, Ioan Sabău Pop, Olimpiu Sabău Pop, Dimitrie Poptămaș, Valentin Marica, Ioan Eugen Man, Dorel Marc, Mircea Dorin Istrate, Liviu Boar, Mariana Boar, Nicolae Balint, Virgil Simion Bui, Ilarie Gh. Opriș, Alexandru Ciubîcă, Virgil Pană, Monica Molnar, Florin Bengean, Ioan Torpan, Ilie Frandăș, care au susținut comunicări științifice de un înalt profesionalism și au prezentat cărți de mare valoare, care au văzut de curând lumina tiparului.

Iată, așadar, a avut loc din nou, și în acest an, un ansamblu memorabil de evenimente culturale și spirituale reunite sub egida „Zilele Miron Cristea". Personalitatea Patriarhului Miron Cristea ne-a chemat din nou și ne va mai chema de multe ori încă, important este să răspundem chemării patriarhului cu suflet curat și cu gând bun.

Amfitrionul „Zilelor Miron Cristea" a fost, ca de fiecare dată, distinsul cărturar și patriot român, apostol al neamului românesc, ILIE ȘANDRU. Domnul Ilie Șandru se înscrie fără îndoială și pe bună dreptate, în pleiada marilor oameni de cultură din arealul românesc, pentru profundul său devotament, materializat în fapte, față de poporul român și Biserica noastră strămoșească. Domnul Ilie Șandru este și rămâne un stâlp de neclintit pentru neamul românesc și credința noastră strămoșească, un stâlp cu adânci rădăcini înfipte în ființa neamului românesc și în spiritualitatea românească. Temperament de luptător de prestigiu pentru triumful cauzei celei mari a unității neamului românesc, Ilie Șandru a cinstit după cuviință memoria vrednicilor săi înaintași. Ca unul care s-a dovedit a fi cu adevărat un spirit vizionar, el a deschis porți mari de lumină pentru neamul românesc și pentru ortodoxia românească. Domnului Ilie Șandru nu i-au lipsit spiritul de sacrificiu și nici hotărârea de luptă, cu ajutorul cărora a izbutit să trezească energiile pozitive în sufletele celor din jurul său. În felul acesta, a reușit să desfășoare o acțiune care a contribuit în măsură considerabilă la cimentarea unității atât spirituale, cât și naționale a românilor de pretutindeni.

Ilie Șandru se identifică cu Toplița, iar Toplița se identifică cu Ilie Șandru. Am părăsit pământul sfânt al Topliței, ducând cu noi dorul de Patriarhul Miron Cristea, dorul de Ilie Șandru și de toplițenii dragi, însă purtăm în sufletele noastre, gândul și nădejdea revenirii cât mai grabnice, gândul reîntoarcerii și al conviețuirii în blândul și caldul duh ardelenesc.

Lasă un comentariu