DEDA - tradiție și folclor inconfundabil

Distribuie pe:

Deda, frumoasa așezare de la poalele Călimanilor și de pe malul drept al Mureșului, se distinge ca fiind cea mai importantă comunitate de pe Valea Mureșului Superior, acest ținut mirific și binecuvântat de Dumnezeu cu atâtea frumuseți. Deda este așezată acolo unde Mureșul, după ce iese din defileu, prinde curaj spre curgerea lui mai departe, ducând cu el frumusețea locurilor și a oamenilor pe care îi întâlnește în cale. Este zona în care măreții Călimani supraveghează de la semeția înălțimii lor, văzduhurile înconjurătoare și povestesc parcă despre faptele minunate ale celor de dinaintea noastră.

Referindu-ne la tradiția și folclorul localității Deda, putem spune, în primul rând, că spațiul transilvănean a fost, este și va fi pentru totdeauna un izvor nesecat din care țâșnesc adevăratele perle ale românismului, aceste perle fiind, bineînțeles, creațiile folclorice, poeziile populare etc., care izvorăsc din folclorul atât de bogat al poporului românesc, în speță, al spațiului transilvănean. Prin folclorul nostru, noi românii ne păstrăm identitatea națională. Comuna Deda se impune printr-o viață folclorică deosebit de intensă, evidențiază apoi fenomene și procese folclorice mai slab reprezentate în alte părți, după cum situarea ei geografică i-a imprimat o fizionomie proprie, caracteristică zonelor folclorice intense. Deda este integrată organic în folclorul Transilvaniei. Se poate spune că zona comunei Deda e o „zonă carpatică". Pitorescul peisajului geografic și al așezărilor omenești vine să explice marea putere de atracție pe care o exercită Valea Mureșului, atât în trecut cât și în prezent. E o zonă care se pretează dezvoltării turismului, oferind nu numai un peisaj geografic mirific, ci și așezări pitorești în care arta populară și manifestările folclorice sunt încă vii și uneori deosebit de spectaculoase.

Comuna Deda rămâne o vatră folclorică bogată, cu personalitate proprie, care a conservat obiceiuri, creații folclorice, care sunt surprinse pe viu. Din acest motiv, putem spune că este o zonă de interes atât pentru cercetători cât și pentru amatori. Folclorul comunei Deda și al Văii Mureșului, se va înveșnici în istoria acestor meleaguri, în istoria Transilvaniei și a țării întregi, pentru că, în rândul oamenilor de pe aceste meleaguri, există oameni talentați. Omul iubește frumosul și simte nevoia de a-și exprima gândurile, ideile, sentimentele, prin creații cu o formă aleasă.

La Deda, viața folclorică și cea tradițională a fost dintotdeauna una intensă. La Deda, avem și un Muzeu Etnografic. În acest punct muzeal se întruchipează armonios tot ce înseamnă valori culturale, tradiționale și spirituale din această parte de țară, din această parte a sfântului nostru Ardeal românesc. Muzeul acesta vine să ne povestească despre faptele minunate ale celor de dinaintea noastră, tot așa, dăinuind peste timp, va da mărturie și de noi, cei de azi, precum și de toți cei care vor veni după noi până la sfârșitul veacurilor. Precum în trecut, tot așa și în prezent, la Deda au loc o serie de manifestări culturale și tradiționale de mare amploare. Menționăm aici Târgul Rusaliilor, care are loc în fiecare an a doua zi de Rusalii; Ziua Comunei - o sărbătoare a folclorului românesc; Simpozionul Național „Tradiție, Cultură, Spiritualitate în Deda și împrejurimi", precum și multe alte activități cultural-educativ-artistice.

Situată pe malul Mureșului și la poale de Călimani, comuna Deda reprezintă și o atracție turistică, putându-se vizita Muzeul Etnografic, Scaunul Domnului, bisericile din comună, precum și alte obiective.

Prin personalitățile de marcă pe care le-a dat de-a lungul timpului, precum și prin istoria, cultura, tradiția și spiritualitatea sa, Deda reprezintă un punct de reper pentru spațiul transilvănean, o vatră pentru întreg neamul românesc. Deda este acel loc binecuvântat, un loc unde se îmbină armonios frumusețea locurilor, cu hărnicia și bunătatea oamenilor, atât a celor din trecut cât și a celor de azi.

Lasă un comentariu