Învățătura bună și... Dregătorul

Distribuie pe:

„Mai vechi decât orice este Dumnezeu, fiindcă nu este născut; mai frumos decât lumea, pentru că este opera lui; mai repede decât gândul, fiindcă străbate universul; mai tare decât nevria, fiindcă învinge totul; mai înțelept decât timpul, fiindcă descoperă toate. Dumnezeu este ființa fără început și fără sfârșit."

Thales din Millet (640-548 î.Hr.), filosof și matematician grec

***

„Lucru foarte folositor în viață și foarte însemnat nu numai pentru împărați, dar și pentru oamenii de rând, este învățătura. Căci aceia care o dobândesc multe foloase trag de pe urma ei, atât pentru suflet, cât și pentru trup: pentru suflet, prin studierea cuvântărilor mieroase (frumoase), iar pentru trup prin dobândirea și deprinderea mișcărilor frumoase.

Prin urmare, iubite fiule, eu, ca părinte și împreună cu tine împărat, te sfătuiesc să faci din învățătură călăuza împărăției tale. Căci ea, împărăția, împodobește, iar pomenirea împăraților o veșnicește. Căci așa cum până la a soarelui ivire toate sunt întunecate și nedeslușite pe pământ, tot așa până la a învățăturii dobândire, toate sunt încâlcite și greșite în suflet. Apucă-te, deci, de învățătură, de virtutea însoțită și dobândește viața de virtute cârmuită, căci dintre toate bogățiile virtutea învățăturii este singura nepieritoare avuție."

Tabor 5/2008 - „Împăratul Vasile către fiul său Leon"

***

„Nimeni nu poate fi stăpânul unei după-amiezi în care ploaia bate în geam, nici al seninătății pe care un copil adormit o împrăștie în jurul său, nici al momentului magic când valurile se sparg în stânci. Nimeni nu poate să dețină ceea ce e mai frumos pe Pământ, însă putem să cunoaștem și să iubim. Prin aceste două căi, Dumnezeu li se arată oamenilor. Nu suntem stăpânii soarelui, nici ai după-amiezii, nici ai valorilor și nici măcar ai viziunii lui Dumnezeu, pentru că nu putem să ne posedăm pe noi înșine".

Paulo Coelho (1947-), scriitor brazilian; cărțile lui au fost traduse în 67 de limbi din 150 de țări

P.S. „Un dregător de lege l-a întrebat pe Iisus: «Bunule Învățător, ce să fac să moștenesc viața de veci?» Iar Iisus i-a zis: «Pentru ce Mă numești bun? Nimeni nu este bun, decât numai Dumnezeu. Știi poruncile: Să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta.»" (Luca 18, 18-20).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu