Cronica unei excelente manifestări: Zilele Miron Cristea,Toplița, 17 - 20 iulie 2017 ,,Academia de vară de la Toplița" a ajuns la cea de a XX-a ediție!

Sub egida Fundației Culturale „Miron Cristea", Centrului Cultural și Primăriei din municipiul Toplița și cu sprijinul Consiliului Județean Harghita, în zilele 17-20 iulie 2017, s-a defășurat cea de-a XX-a ediție a manifestării cultural-științifice și spirituale, devenită tradițională, numită generic „Zilele Miron Cristea". Inițiată, în anul 1998, de instituțiile cultural-spirituale, administrative și o parte a organizațiilor civice românești din județele Harghita și Covasna, atunci când se împlineau 340 de ani de la prima atestare documentară a Mănăstirii Doamnei, 130 de ani de la nașterea pe aceste meleaguri a celui care avea să fie primul Patriarh al României și Bisericii Ortodoxe Române, Elie Miron Cristea, și 70 de ani de la întemeierea mănăstirii „Sfântul Proroc Ilie", ctitoria ilustrei personalități toplițene, manifestarea „și-a lărgit treptat aria preocupărilor" încât de la o ediție la alta, după cum afirma preotul protopop de Gherla, Ioan Morar, a crescut atât cantitativ, cât și calitativ, devenind o adevărată academie de vară, iar revista Sangidava, publicația științifică a manifestării, ajunsă și ea la ediția cu numărul XI, „marchează în timp și peste timp o puternică mărturie a acestor zbateri și dezbateri"; numărul participanților la sesiunile de comunicări a crescut de la o medie de 38 de participanți la primele zece ediții la peste 50 de participanți la următoarele zece; aria de proveniență a participanților s-a extins la întreaga țară, toate centrele universitare cu tradiție și regiunile țării fiind puternic reprezentate la lucrările sesiunilor de profesioniști în domeniu. Deosebit de pozitivă consider a fi reprezentarea numeroasă și permanentă a unor valoroși istorici, lingviști, scriitori și oameni de cultură din Republica Moldova (Grigore Vieru, Ion Varta, Ion Negrei, Alexandru Bantoș, Ana Bantoș, Petre Buburuz, Alecu Mocanu, Valentin Ciobanu, Viorica-Ela Caraman, Gheorghe Palade, Vasile Șoimaru), precum și a unor cercetători din Ucraina (acad. Vasile Tărâțeanu), Polonia (Marcin Marynowski) și Turcia (Dalila Zamfir-Osbany); calitativ, menționez că foarte mulți dintre participanții la actuala ediție au fost sau sunt profesori universitari la București, Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Târgu-Mureș, Ploiești, Constanța sau alte centre universitare. De altfel, aproape 55 la sută dintre ei sunt doctori în științe socio-umane și doctoranzi.

Actuala manifestare, un model de activitate științifică și cultural-spirituală, a debutat în după-amiaza zilei de joi, 17 iulie, în eleganta sală de consiliu a Primăriei din Toplița, prin salutul de bun venit adresat participanților de profesorul, ziaristul, scriitorul și inimosul om de cultură și noblețe sufletească Ilie Șandru, „sufletul, de la prima ediție și până astăzi, a acestor manifestări dedicate patriarhului Miron Cristea", avându-l acum alături pe prof. dr. Costel Cristian Lazăr, directorul Centrului Cultural Toplița. A luat cuvântul domnul Alexandru Pugna, secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale, care a ținut să sublinieze faptul că este „deosebit de bucuros, fericit și onorat de a reprezenta la această manifestare cea mai înaltă instituție de cultură din țară, condusă de ministrul Lucian Romașcanu, și de două ori fericit deoarece Miron Cristea, omagiat astăzi la cea de-a XX-a ediție, are foarte strânse legături cu locurile mele natale, pământurile grănicerești ale Bistriței și Năsăudului. Mama patriarhului, Domnița, născută Coman, provenea din Galații Bistriței, iar viitorul patriarh a urmat cursurile Gimnaziului săsesc de la Bistrița, în perioada 1879-1883 (obținând la terminarea cursurilor calificativul „clasa I cu eminență", n.n.), iar, în anii 1883-1887, cursurile Liceului grăniceresc românesc din Năsăud, unde în anul școlar 1886-1887 a condus Societatea de lectură „Virtus Romana Rediviva", al cărei lider, pe când Miron Cristea se înscria la școala năsăudeană, a fost viitorul mare poet George Coșbuc".

După luările de cuvânt în plen: acad. Vasile Tărâțeanu (Cernăuți), prof.univ.dr. Alexandru Porțeanu (București), prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei (Iași), dr. Florin Bengean (Reghin) și pr. Ioan Morar (Gherla), activitatea a continuat cu prezentarea unor cărți apărute în 2016 și 2017, începând cu anuarul Fundației culturale ,,Miron Cristea", Sangidava 5 (XI), serie nouă. Au mai prezentat cărți: Lazăr Lădariu, Ilarie Gh.Opriș, Virgil Bui, Constantin Bogoșel, Nicolae Băciuț, Nicolae Balint, Valentin Marica, Florin Bengean, Dimitrie Poptămaș, Ilie Șandru, Traian Dușa, Alexandru Ciubîcă, Maria Mărginean, Octavian D.Bucur, Maria Carmen Bucur, Elena Condrei.

A doua zi a manifestărilor dedicate primului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a început la Mănăstirea Sfântului Ilie cu o slujbă de pomenire a celor 21 de participanți la edițiile anterioare ale Zilelor „Miron Cristea" săvârșiți din viața pământească. Au continuat apoi cu sesiunea internațională de comunicări științifice, pe cele trei secțiuni: 1.Miron Cristea și Biserica străbună (11 comunicări), 2.Istorie națională (19 comunicări), 3. Cultură și Civilizație românească (16 comunicări). Au prezentat comunicări: Nicolae Băciuț, Liviu și Mariana Boar, Aleandru Ciubîcă, Valentin Marica, Dorel Marc, Nicolae Balint, Virgil Pană, Ioan Sabău-Pop, Constantin Bogoșel, Simion Bui, Ioan Eugen Man, Ilarie Gh.Opriș, Dimitrie Poptămaș (Târgu-Mureș); Stelian Gomboș, Ion Giurcă, Daniel Nicolae, Alexandru Porțeanu, Alin Spânu, Dumitru Stavarache, Liliana Trofin (București), Vasile Tărâțeanu (Cernăuți), Alexandru Bantoș, Ana Bantoș (Chișinău), Marcin Marynowski (Cracovia), Florin Bengean, Ioan Torpan, Ilie Frandăș (Reghin), Vilică Munteanu(Bacău), Vasile Stancu, Ioan Lăcătușu (Sfântu Gheorghe), Florin Țuscanu(Roman), Ion Agrigoroaiei, Dan Prisăcaru (Iași), Ștefan Vodă (Constanța), Adrian Deheleanu (Timișoara), Gavriil Preda, Traian Cepoiu (Ploiești), Vasile Lechințan (Cluj-Napoca), Ioan Morar (Gherla), Pamfil și Maria Bilțiu (Baia Mare), Nicolae Bucur, Traian Chindea (Miercurea Ciuc), Violeta-Ioana Rus (Brașov), Ilie Șandru, Viorica-Macrina Lazăr, Costal-Cristian Lazăr, Vasile Gotea, Victorița Croitoru (Toplița), Doinița Dobranu (Subcetate).

În aceeași după-amiază, la bustul Patriahului Miron Cristea din parcul central al municipiului, părintele protopop Dumitru Apostol, împreună cu un sobor de preoți, au oficiat o slujbă de pomenire pentru întâiul Patriarh al României și al Bisericii Ortodoxe Române, Elie Miron Cristea, născut la Toplița, în 18 iulie 1868.

În cea de a treia zi, au fost vernisate două expoziții de artă plastică, expuse în holurile Casei municipale de cultură: o expozție de icoane pe sticlă, realizată de elevii-iconari conduși de preotul Petru Cătineanu, din Toplița, și cea de artă plastică, cuprinzând lucrărie cunoscutului pictor Aurelian Antal și ale nepoatei sale Alexandra-Maria Ursache Antal din Dorohoi.(Aurelian Antal este născut în Toplița). În partea a doua a zilei a avut loc ,,memorabila ieșire la Bilbor", cum a botezt-o părintele Ioan Morar, localiate aflată la o mie de metri altitudine, unde s-a vizitat bisericuța de lemn ,,Sfântul Nicolae", monument istoric, câteva rezervații naturale(cele de turbă de pe pârâul Dobreanu și pârâul Rușilor, izvoarele de apă minerală), după care au fost oaspeții familiei Mihai și Dana Trif, la primitoarea lor cabană de pe pârâul Rușilor.

Joi, 20 iulie, sărbătoarea creștină a Sfântului proroc Ilie Tezviteanu, care este și sărbătoarea hramului Mănăstirii Sfântul Ilie din Toplița, ctitoria Patriarhului Miron Cristea. Participanții la Zilele Miron Cristea au luat parte la Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, având alături alți trei ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și un numeros sobor de preoți și călugări.

Manifestările de la Toplița s-au încheiat cu discuții, propuneri și concluzii la care au luat parte toți cei peste 50 de participanți la această prestigioasă manifestare cultural-științifică și religioasă, care și-a propus să mențină vie memoria celui mai ilustru fiu al Topliței Române, Patriarhul dr. Elie Miron Cristea.

Lasă un comentariu