SOCIETATEA SCRIITORILOR MUREȘENI - EDITURA „ARDEALUL" Târgu-Mureș, str. G. Enescu nr. 2 - SCRISOARE DE MULȚUMIRE

Distribuie pe:

În zilele de 27-30 iulie a.c., a avut loc, la Târgu-Mureș, cea de-a XVII-a ediție, a FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL „LUCIAN BLAGA", la care au participat academicieni, filosofi, scriitori, cercetători în domeniul filosofiei și cadre didactice universitare din țarăși străinătate: Madrid (Spania), Milano (Italia), București, Roman, Bistrița, Sebeș, Târgu-Mureșș.a.

Lucrările Festivalului Internațional „Lucian Blaga" s-au desfășurat în cele mai bune condiții - aceasta, mai ales, prin implicarea unor instituții și personalități ale județului Mureș, iubitoare de cultură, în general, și de filosofie și literatură, în special.

Am dori ca, și pe această cale, să aducem sincere mulțumiri PARTENERILOR NOȘTRI la această manifestare culturalăși, în primul rând, ACADEMIEI ROMÂNE - personal d-lui vicepreședinte, Acad. Alexandru Surdu, care este și directorul Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru" București; PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU-MUREȘ- personal d-lui primar dr. Dorin Florea și d-lui consilier Claudiu Maior; CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ; UNIVERSITĂȚII „PETRU MAIOR": d-lui rector, prof. univ. dr. Călin Enăchescu, d-lui președinte al Senatului, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, care este și director al Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai", d-lui prof. univ. dr. Iulian Boldea, prorector - director CSUD, d-lui conf. univ. dr. Giordano Altarozzi, decanul Facultății de Științe și Litere.

Apoi, aducem mulțumiri INVITAȚILOR NOȘTRI, DIN STRĂINĂTATE - d-lui prof. univ. Ovidiu Constantin Cornilă, cadru didactic la Universitatea din Madrid (Spania); d-lui dottore Fabio Melano, din Milano (Italia) -ȘI DIN ȚARĂ d-lui dr. Mihai Popa, director executiv al Editurii Academiei Române, București; d-lor cercetători dr. Dragoș Popescu și Ștefan Dominic Georgescu, de la Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru" București, d-lui conf. univ. dr. George David, de la Universitatea „Titu Maiorescu" București; d-lui jurist Alexandru Câțcăuan, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor Bistrița, și scriitorului Olimpiu Nușfelean, directorul revistei Mișcarea literară; d-lui prof. univ. dr. Mircea Buruian, de la Universitatea de Medicinăși Farmacie Târgu-Mureș, directorul Clinicii de Radiologie și Imagistică din cadrul Spitalului Județean Mureș, și d-nei conf. univ. dr. Maria Dorina Pașca (tot de la UMF); d-lui scriitor și redactor cultural dr. Valentin Marica - de la Studioul Radio România Târgu-Mureș, d-lui scriitor și jurnalist Lazăr Lădariu, redactor șef, și d-nei scriitoare, traducătoare și jurnaliste Ileana Sandu - de la cotidianul Cuvântul liber. Dar să nu-i uităm nici pe ceilalți parteneri media implicați, fiind vorba de Studioul Regional Radio România Târgu-Mureșși periodicele de cultură: Vatra, Târnava, Izvoare filosofice, LitArt și Mureșul cultural.

Mulțumirile noastre se îndreaptă, de asemenea, către toți scriitorii - membri și colaboratori ai FILIALEI TÂRGU-MUREȘ A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, pe care nu i-am amintit anterior, ce și-au adus contribuția la reușita acestei ediții; aceștia sunt: Vasile Ciia Dătășan (poet), Rozalia Cotoi (traducătoare), Ana Maria Crișan (poetă), Ion Dumbravă (poet și publicist), Ioan Găbudean (poet și publicist), Aurel Hancu (poet, publicist, teolog), Constantin Nicușan (poet și publicist) și Ion Potolea (poet).

Târgu-Mureș, 1 august 2017

Lasă un comentariu