CARACATIȚEI VERZI I SE SCURTEAZĂ TENTACULELE! (I) (O poveste dureroasă pentru românii de pe văile Mureșului și Gurghiului)

Distribuie pe:

În anul 2016, în ziarul ,,Cuvântul liber" am publicat câteva episoade despre înființarea Parcului Natural Defileul Mureșului Superior (PNDMS) și a Siturilor Natura 2000 Călimani-Gurghiu, Munții și Depresiunea Giurgeului, sub titlul TRANSILVANIA FURATĂ, CARACATIȚA VERDE ÎȘI EXTINDE TENTACULELE ÎN CENTRUL ROMÂNIEI, referindu-ne și la administrarea acestor arii naturale protejate de către o societate comercială privată din Gheorgheni, județul Harghita, respectiv, SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, condusă de dr. ing. Melles Elöd.

După publicarea acestor materiale am avut o întâlnire și o discuție cu domnul dr. ing. Melles Elod, care, printre altele, era nemulțumit de unele afirmații din materialele publicate, categorisindu-le ca neadevărate. Mai mult, mi-a dat și explicații de genul că domnia sa a investit în Defileul Mureșului, pentru a proteja natura, fără alte intenții, prin respectarea legii.

Modul în care a respectat legislația în vigoare și clauzele contractuale, timp de 7 ani, ca administrator al Parcului Natural Defileul Mureșului Superior (PNDMS), reiese foarte clar din faptul că, la 10 iunie 2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor emite adresa nr. 4174/CPP/, prin care se face dovada încetării Contractului de administrare nr. 6/18.03.2010, încheiat de către SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA cu Ministerul Mediului și Pădurilor, modificat prin Actul adițional nr. 321/LB/31.01.2012, respectiv nr.465/31.01.2012, iar la 26 iunie 2017, Curtea de Apel București, Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal a dispus anularea Contractului de administrare nr. 6/18.03. 2010, modificat prin Actul adițional nr. 321/LB/31.01.2012; nr. 465/31.01.2012, încheiat între SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA și Ministerul Mediului și Pădurilor, condus la acea vreme de ministrul Lászlo Borbely. Această sentință nu este definitivă, cei de la Gheorgheni având posibilitatea să facă recurs, în 30 de zile de la comunicarea motivării la Înalta Curte de Casație și Justiție a României.

După cum se poate constata, în scopul menținerii stăpânirii și controlului asupra PNDMS și Siturilor Natura 2000 amintite, între administrator și minister s-au produs multe ilegalități semnalate de proprietari, tolerate și acoperite chiar de organele de control. Ba mai mult, s-a ajuns și la crearea unor falsuri.

Reluăm, cu date actualizate, povestea Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, de la înființare până la anularea Contractului de administrare, de către Curtea de Apel București.

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, pe baza Tratatului de Aderare, privind măsurile de mediu pe termen scurt, ce trebuiau întreprinse, statele care aderă, inclusiv România, aveau obligația să-și mărească suprafețele ariilor protejate (Natura 2000). În acel timp, România și-a luat angajamentul față de Uniunea Europeană ca, până la sfârșitul anului 2006, suprafața ariilor protejate trebuie să ajungă la circa 15 la sută, atâta cât este media în Uniunea Europeană, România având la acea dată numai 7 la sută din suprafață arii protejate.

În contextul acestor angajamente, în anul 2007, unii ,,PROTECTORI AI NATURII", printre care Attila Korodi - ministrul Mediului și Dezvoltării Durabile, László Borbély, ministrul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, succesor al lui Attila Korodi la Ministerul Mediului, din anul 2008, până în anul 2012, dr. ing. Ábrán Péter, șef serviciu biodiversitate la Agenția de Protecție a Mediului Mureș (fondator și membru al ONG ,,RHODODENDRON" din Târgu- Mureș, care a întocmit și elaborat documentațiile științifice de propunere a mai multor arii naturale protejate în județul Mureș, printre care ,,Scaunul Domnului", Parcul Natural ,,Defileul Mureșului Superior", Situl Natura 2000 ,,Călimani-Gurghiu" și altele), dr. ing. Melles Elõd, fost șef al Ocolului Silvic Gheorgheni din cadrul Direcției Silvice Harghita, un foarte bun apropiat al lui Verestoy Attila și alții, au speculat, pur și simplu, angajamentele de mediu ale României față de Uniunea Europeană, încercând, prin toate mijloacele, să sprijine administrarea acestor suprafețe.

În urma promulgării Legii nr. 247/2005, privind restituirea proprietăților și mica reformă în justiție, în inima Transilvaniei, mai precis în județul Mureș, urmașii unor grofi unguri, printre care Banfy, Kemény, Farkas, Urmanczi, Eltetö, Bethlen, S.C. Gudea Mesterhaza SA, Societatea Anonimă de Silvicultură Ardeleană au revendicat suprafețe imense de păduri (44.500 hectare), proprietăți imobiliare și terenuri agricole, circa 65 la sută din suprafața Parcului natural Defileul Mureșului Superior, și o mare parte din suprafața Sitului „Natura 2000 Călimani-Gurghiu".

În conformitate cu documente din Arhivele Naționale, în anul 1944, în Transilvania, existau 119 baroni, grofi și alte denumiri (unguri), care dețineau 13.871 de acțiuni, fiecare acțiune echivalând cu un jugăr de pădure (1 jugăr=5.787 mp). Rezultă că suprafața totală de pădure, deținută de aceștia în Transilvania, era de 8.027 hectare, nu sute de mii cât au revendicat urmașii și așa-zișii urmași, conform Legii nr. 247/2005, sprijiniți, cu mult sârg și devotament, de ,,protectorii naturii" enunțați mai sus, unii dintre ei cu funcții înalte în statul român și cu mari influențe ,,colegiale", solicitând 44.500 de hectare de pădure din Munții Călimani și Gurghiu, numai pe suprafața administrativ-teritorială a județului Mureș.

Urmașii acestora solicită suprafețe imense, cu mult mai mari față decât au avut în realitate. Printr-o pură coincidență, în anul 2006 se înființează o societate de drept privat cu sediul în municipiul Gheorgheni, pe strada Gabor Aron nr. 2, județul Harghita, numită S. C. OCOLUL SILVIC DE REGIM GHEORGHENI S. A., acționari ai acestei societăți fiind Composesoratele din zona Gheorgheni-Lăzarea-Remetea, nicidecum acționari din județul Mureș.

Tot printr-o pură coincidență, administratorul acestei societăți nu este nimeni altul decât dr. ing Melles Elõd, fost șef al Ocolului Silvic Gheorgheni, din cadrul Direcției Silvice Harghita, ocol care a fost desființat în urma tăierilor ilegale de păduri, constatate de autoritățile statului român, vinovatul principal, pentru aceste distrugeri, fiind găsit același dr. ing. Melles Elõd, așa cum reiese din Procesul-verbal al ședinței Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții din Parlamentul României, din 30 martie 2010.

Urmașii foștilor grofi unguri și ai societăților acestora intentează statului român mai multe procese, prin care solicită să li se restituie, în întregime, proprietățile care, de fapt, le-au fost despăgubite în coroane-aur, de statul român, în urma Procesului Optanților, în ciuda faptului că, dintre aceștia, unii au fost declarați criminali de război, cum este baron Banffy Daniel, condamnat, prin Decizia Penală nr. 2.213, din 03 decembrie 1952, pronunțată de către Tribunalul Capitalei Republicii Populare Române, Colegiul Penal, pentru săvârșirea crimelor contra umanității, prin care s-a dispus și confiscarea averii.

Aceste suprafețe formează în prezent cea mai compactă suprafață cu pădure din România, aproximativ 136.000 de hectare, toate aflate în județul Mureș și pe care ,,PROTECTORII NATURII", mai sus menționați, le-au inclus în aria protejată Natura 2000 Călimani-Gurghiu.

Din anul 2007 până în anul 2010, în zona Defileul Mureșului Superior, deși a fost o mare agitație din partea ,,PROTECTORILOR NATURII" privind aceste restituiri către urmașii grofilor unguri și societățile acestora, cu ramificații și domicilii în Ungaria, nici până acum urmașii și așa-zișii urmași nu au reușit să-și primească înapoi proprietățile revendicate.

Văzând că nu au nicio reușită, acești ,,protectori ai naturii", sub umbrela unei așa-zise arii protejate, care avea susținere, atât la Ministerul Mediului, condus de către lideri ai UDMR-ului (Lászlo Borbely-ministru), cât și la Uniunea Europeană, prin anumite organizații de mediu, au preluat administrarea acestor terenuri, prin înființarea unui parc natural.

În acest joc, ,,protectorii naturii" introduc în scenă, ca personaj principal, Societatea Comercială Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, condusă de dr. ing. Melles Elöd.

Pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă, vom prezenta, în mai multe episoade, bine documentate, în care vom aduce la lumina tiparului documente existente, povestea Parcului Natural ,,Defileul Mureșului Superior" și a Sitului Natura 2000 ,,Călimani-Gurghiu".

(va urma)

Lasă un comentariu