Sesiuni continue anuale de depunere a cererilor de finanțare deschise în anul 2017

Distribuie pe:

Interlocutor:  Daniela Teodora LUPEI - director al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Mureș

- Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Mureș funcționează în conformitate cu prevederile OUG nr. 41 din 18 iunie 2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Care este obiectivul instituției?

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) este formată din 13 direcții specializate la nivel central, din opt Centre Regionale și 41 de Oficii Județene, unul dintre ele fiind OJFIR Mureș. Scopul Agenției îl constituie implementarea tehnică și financiară a Fondului european pentru agricultură și dezvoltare rurală (…). Conform prevederilor actului normativ menționat, Agenția și, implicit structurile din subordine, în speță OJFIR Mureș, are ca principală atribuție implementarea tehnică, în condițiile delegării de funcții de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, precum și implementarea financiară (plata) FEADR prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 (PNDR 2014-2020).

- Care este suma alocată PNDR?

- Noul PNDR a fost transmis oficial Comisiei Europene (COM) în iulie 2014 și aprobat în 26 mai 2015. PNDR beneficiază de 8,128 mld. euro, alocare financiară FEADR pentru perioada 2014-2020.

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020 se concentrează pe un număr mai restrâns de măsuri care se adresează nevoilor identificate pe baza analizei socio-economice și de mediu a spațiului rural românesc și reflectă direcțiile de acțiune în dezvoltarea agriculturii și a satului românesc, respectând documentele cadru ale Comisiei Europene (COM). PNDR 2007 - 2013 program prin care au fost efectuate ultimele plăți în luna decembrie 2015, a avut un grad de absorbție de aproximativ 90%.

- Unde pot găsi cei interesați informații privind proiectele?

- Pe site-ul www.afir.info sunt publicate Ghidurile solicitantului pentru submăsurile adresate atât beneficiarilor publici, cât și beneficiarilor privați. Depunerea Cererilor de Finanțare a proiectelor de investiții prin PNDR se realizează on-line, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) a procesului de selecție și de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020 aprobat prin Ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în perioada în care este deschisă sesiunea de primire a cererilor de finanțare, indiferent de programul de lucru al AFIR.

- În perioada 3 mai - 31 iulie 2017 s-a derulat prima sesiune continuă anuală de depunere a cererilor de finanțare. Pentru ce submăsuri?

 - 4.1 Investiții în exploatații agricole, măsură prin care au fost depuse un număr de 13 CF, 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri au fost depuse 17 CF și 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, prin care solicită finanțare 47 de fermieri.

Pentru S.M 6.3 termenul pentru depunerea CF a fost prelungit până în 31 august.

De asemenea, în aceeași perioada 3 mai - 31 iulie 2017 - a fost lansată prima sesiune continuă anuală de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsurile 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale și 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, pe județul Mureș fiind depuse un număr de 42 cereri de finanțare pe SM 6.2 și un număr de 20 cereri de finanțare pe SM 6.4. Începând cu 28 martie - 30 iunie 2017 a avut loc prima sesiune din 2017 de depunere a Cererilor de finanțare pentru Submăsura 4.3 A - componenta infrastructură de acces agricolă, fiind depuse 14 CF. În aceeași perioadă, s-a derulat prima sesiune continuă anuală de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 7.2 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, fiind depuse pe județul Mureș 51 cereri de finanțare, iar pe submăsura 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, au fost depuse 42 cereri de finanțare.

Astfel, activitatea Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Mureș s-a concretizat în analizarea cererilor de finanțare depuse, în efectuarea de vizite pe teren și instrumentarea dosarelor de plată în vederea creșterii gradului de absorbție.

- Ce sesiuni sunt deschise în prezent?

- Submăsura 4.1 A „Investiții în exploatații pomicole până în 30 septembrie 2017, ora 16.00; submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici până la 31 august 2017, ora 16.00; submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole" până la 30 septembrie 2017, ora 16:00; submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol" până la 30 septembrie 2017, ora 16:00.

- Care sunt modalitățile prin care aduceți la cunoștința celor interesați oportunitățile existente?

- În ceea ce privește acțiunile de promovare, acestea se desfășoară zilnic la sediul OJFIR Mureș, precum și prin vizite organizate în colaborare cu autoritățile publice locale din județ. Am organizat de asemenea întâlniri cu sprijinul Instituției Prefectului, la care au fost invitați beneficiari și potențiali beneficiari publici și privați. Cu acest prilej, au avut loc dezbateri pentru a identifica soluții de adaptare și simplificare a cadrului normativ privind accesarea fondurilor europene și implementarea proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020. Problemele identificate la întâlniri au fost centralizate și înaintate, fiind întocmit un raport cu soluțiile relevante și pertinente propuse pentru implementarea unui cadru normativ cât mai simplu și eficient pentru accesarea și derularea fondurilor europene acordate țării noastre. De asemenea, am organizat întâlniri cu reprezentanții GAL-urilor (grupurilor de acțiune locală), având ca teme de discuție, modul de derulare a implementării proiectelor - întocmirea rapoartelor de activitate, efectuarea vizitelor pe teren, modificarea deciziilor de finanțare, verificarea dosarelor de achiziții precum și probleme întâmpinate pe perioada derulării deciziilor de finanțare.   

 

 

 

Lasă un comentariu