Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale

Distribuie pe:

Modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) din sistemul de învățământ preuniversitar a fost aprobată, recent, de Guvern. Finanțarea drepturilor pentru copiii cu CES integrați în învățământul de masă, care urmează curriculumul învățământului de masă se asigură din bugetul local, iar pentru cei din învățământul special și pentru cei integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă din bugetul județean/al sectoarelor municipiului București, prin unitățile de învățământ la care sunt înmatriculați copiii cu CES.

De măsurile prevăzute în Hotărârea de guvern vor beneficia copiii cu CES integrați în învățământul de masă, care urmează curriculumul învățământului de masă, copiii cu CES integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă și copiii cu CES din învățământul special, precum și copiii cu CES care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni pentru care se organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unității sanitare în care aceștia sunt internați. De asemenea, sunt vizați și copiii cu CES care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilități, sunt nedeplasabili, pentru care se organizează școlarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată.

Drepturile copiilor cu CES constau în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, cazarmamentului, îmbrăcămintei și încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și găzduirea gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor generale județene de asistență socială și protecția copilului, se arată în comunicatul Ministerului Educației Naționale. Documentul prevede și că drepturile se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă de către părintele/reprezentantul legal al copilului cu CES la unitatea de învățământ în care acesta este înmatriculat, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar.

 

Lasă un comentariu