TRANSILVANIA FURATĂ - CARACATIȚEI VERZI I SE SCURTEAZĂ TENTACULELE! (VI)

Distribuie pe:

Interzicerea tradițiilor printr-un regulament de arii protejate

Pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor s-a publicat pentru a se supune dezbaterii publice Regulamentul Parcului Natural Defileul Mureșului Superior și al Siturilor Natura 2000 Călimani-Gurghiu, în data de 27 aprilie 2015. Acest Regulament a fost elaborat de către administratorul Parcului, S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA., prin APNDMS, deși aceasta nu exista juridic.

În urma acestui anunț și a Regulamentului publicat, primăriile comunelor Deda, Răstolița, Lunca Bradului și Stânceni au organizat întâlniri cu proprietarii în lunile mai și iunie 2015, unde au fost invitați și reprezentanții firmei din Gheorgheni, în calitate de elaboratori ai acestui Regulament  (de exemplu, comuna Stânceni  i-a invitat prin adresa nr. 959/12.05.2015). Aceștia au refuzat  să participe.

 În cadrul acestor întâlniri, majoritatea cetățenilor, abia acum, după aproape 8 ani, au aflat că proprietățile lor fac parte dintr-o arie protejată și sunt administrate de cei de la Gheorgheni. Pe bună dreptate revoltele au fost justificate. La finalul întâlnirilor s-au încheiat procese-verbale prin care s-a concluzionat că se resping în unanimitate atât aria protejată, cât și implementarea Regulamentului.

Numai la Stânceni, procesul-verbal a fost semnat de peste 400 de proprietari, împreună cu primarul, viceprimarul, secretarul și consilierii locali prezenți. Aceste procese-verbale au fost trimise atât celor de la Gheorgheni, cât și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, însoțite de câte o petiție din partea fiecărei primării din cele 4 comune, dar fără răspuns până astăzi.

În data de 18 iunie 2015, la sediul Agenției de Protecția Mediului Mureș, a avut loc o nouă dezbatere a acestui regulament, pe baza unui anunț publicat de către MMAP în data de 12 iunie 2015. La dezbateri au participat reprezentanții comunelor Deda, Răstolița, Lunca Bradului și Stânceni, alături de foarte mulți proprietari din Defileul Mureșului. Au mai fost prezenți senatorul de Mureș, Marius Pașcan, și deputatul Cristian Chirteș, alături de ing. Korpos Attila, director al Administrației Parcului Natural Defileul Mureșului Superior din cadrul S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, și alți reprezentanți de la Gheorgheni. Din partea APM Mureș a fost prezent dr. ing. Abran Peter. Dezbaterile au fost coordonate de doamna Adi Croitoru - director executiv în cadrul MMAP, direcția biodiversitate, și doamna Cristina Irimia, consilier în cadrul aceluiași minister.

A fost întocmit un proces-verbal în care s-au consemnat următoarele: comunitățile nu sunt de acord cu aria protejată pe terenurile lor; nu sunt de acord cu nicio reglementare din Regulament; nu sunt de acord cu custodele de la Gheorgheni, care se substituie atât APM-ului Mureș, cât și MMAP, devenind un fel de poliție a zonei; doamna Adi Croitoru, reprezentanta MMAP, a susținut că „se va face dreptate și că va înainta actele înmânate de către participanți Corpului de Control al Ministerului, cât și Procuraturii privind înființarea Parcului și că Ministerul va înființa o autoritate națională pentru arii protejate, care să administreze Parcul Natural Defileul Mureșului Superior, și nu cei de la Gheorgheni, și că cei de la Gheorgheni vor relua consultările publice în fiecare sat în parte și că Ministerul are probleme cu ONG-urile de mediu".

Redau din procesul-verbal un aspect de-a dreptul incredibil. Un reprezentant al S.C. Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni SA, deranjat de revolta celor prezenți, a exclamat că „aceste comunități trebuie să dispară de aici". Ne întrebăm de unde să dispară, de la dezbateri sau de pe Valea Mureșului?!

 Un lucru foarte interesant de precizat este faptul că, în aceeași dată de 18 iunie 2015, cei de la Gheorgheni doreau să organizeze în cele 4 comune de pe Valea Mureșului dezbateri cu cetățenii privind Proiectul de Management al Parcului, în acest sens, primăriile primind adrese oficiale! Probabil au dorit să facă o diversiune, ca lumea să nu fie prezentă nici la Târgu-Mureș și nici în localitățile incluse în Parc, tocmai pentru ca Regulamentul să fie aprobat în mod tacit.

(va urma)

  

Lasă un comentariu