Postul Adormirii Maicii Domnului

„POSTUL ne ajută să înțelegem rosturile mari ale lui Dumnezeu cu omul. El e un toiag, un drum prin viața aceasta, cu trup pieritor, spre veacul viitor, în care trebuie să ne deprindem încă de pe acum. Dar să nu ținem postul în înțelesul strâmt al cuvântului. Căci sunt unii care cred că dacă nu mănâncă carne și cele de asemenea, ar fi tocmai de ajuns ca să se cheme că a postit. Nu mănâncă carne de porc; dar mănâncă carne de om - clevetind, mușcând cu gura, osândind cu vorba și ucigând cu gândul. Postul nu e, mai ales în creștinism, numai un regim al stomacului, fiindcă nu stomacul sau mâncarea ne face drepți înaintea lui Dumnezeu".

Arsenie Boca (1910-1989), preot stareț la mănăstirile Sâmbăta de Sus și Prislop, pictor și scriitor bisericesc, vizionar cu Duhul

***

„POSTUL PUNE RÂNDUIALĂ ÎN POPOR" - Adoarme strigătul rău, alungă cearta, aduce la tăcere faptele rele, gonește din popor dezmățul, cântecele desfrânate, dansurile deșuchiate, râsetele dezmățate, potolește strigătele nefirești ale tineretului. Dacă poporul ar posti - ar domni pacea adâncă în lume; nu s-ar mai răscula popoare unele asupra altora; nu s-ar mai bate armatele între ele; nu s-ar mai făuri arme ucigătoare, nu s-ar mai construi tribunale, n-ar mai avea cine să locuiască închisorile, pădurile și casele n-ar mai avea hoți, orașele denunțători, iar mările pirați. Postul ne învață să ne înfrânăm nu numai de la mâncare, dar și izgonește iubirea de arginți, lăcomia, precum și orice păcat. Dacă aceste păcate nu ar fi, am duce o viață în pace deplină, de netulburare sufletească și de teama morții războaielor dintre popoare."

***

„POSTUL păzește pruncii, face curat pe tânăr, umple de vrednicie pe bătrân; părul alb, împodobit cu postul, este mai vrednic de respect. Postul este pentru femei podoaba cea mai potrivită; este frâu pentru oamenii în floarea vârstei, talismanul și garanția căsniciei, păzitorul fecioriei. „În timpul postului bun, demonii nu îndrăznesc să se apropie de noi fiindcă îngerii, păzitorii vieții noastre, stau cu plăcere lângă cei ce-și curăță sufletul prin post". Pentru toate acestea spuse mai sus, „nu insulta postul" socotindu-l nevrednic a sta la masă cu tine, „nu-l alunga cu necinstea din casa ta, ca nu cumva, mai târziu, postul să te pedepsească înaintea lui Dumnezeu". 

Vasile cel Mare (330-379), Arhiepiscop al Cezareei Capadociei, teolog și scriitor din secolul de aur al Bisericii creștine, autor de Sf. Liturghie

P.S. Părintele cărturar Nicolae Steinhardt spunea: „NU SE POATE POST FĂRĂ IERTARE". În acest sens să avem curajul să ne cerem iertare unul de la celălalt după cum și eu, acum, „îmi cer iertare" dacă prin ceea ce gândesc și scriu am adus supărare frățiilor voastre". Post cu folos!

„DE VEȚI IERTA OAMENILOR GREȘEALELE LOR, IERTA-VA ȘI VOUĂ TATĂL VOSTRU CEL CERESC" (Matei 6, 14).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu