Și în privința sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, Autoritățile udemeriste ale comunei Corunca urmează directivele premierului ungar Viktor Orban, sfidând Guvernul României

Pentru autoritățile locale din Corunca sărbătorirea Zilei Naționale a României este un subiect tabu. În ultimii 27 de ani, niciun primar al comunei Corunca nu a organizat vreun eveniment dedicat zilei de 1 Decembrie. În schimb, au sărbătorit an de an ziua de 15 Martie. Consilierii locali români au solicitat atât în anul 2015, cât și în 2016 implicarea Primăriei în organizarea unor manifestări dedicate zilei de  Decembrie, dar fără rezultat. Primarul a invocat tardivitatea depunerii cererii ori timpul scurt rămas pentru organizarea unui asemenea eveniment. Pentru a evita un alt refuz pentru motivele invocate în anii anteriori, consilierii locali Cheșa Daniel, Oltean Elvira și Popa Răzvan Corneliu au inițiat un proiect de hotărâre privind organizarea Zilei Naționale a României cu mai bine de 5 luni înainte pentru a oferi autorităților locale timpul necesar punerii în aplicare, CULMEA, a unor prevederi legale obligatorii pentru toate instituțiile din administrația publică.

Inițiativa celor trei consilieri locali din Corunca ar trebui să fie un exemplu pentru toate consiliile locale din județul Mureș. Cei trei consilieri locali și-ar dori ca Instituția Prefectului să verifice modul în care Unitățile Administrativ-Teritoriale din jud. Mureș pun în aplicare prevederile Legii nr. 136/2014, pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României - 1 Decembrie.

Redăm textul adresat, în acest sens, de către cei trei consilieri locali.

Către

- Comuna Corunca - prin primar Takacs Szabolcs

- Consiliul Local Corunca

- Spre știința: Instituția Prefectului; CJ Mureș,

Subsemnații Cheșa Daniel, Oltean Elvira și Popa Răzvan Corneliu, în calitate de consilieri locali, prin prezenta, în virtutea art. 1) și art 2) alin 2) din Legea nr. 136/2014 pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României - 1 Decembrie, ce prevede:

1. Prezenta lege reglementează organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României - 1 Decembrie la nivelul administrației publice centrale și locale.

2. Ziua Națională a României va fi marcată de autoritățile publice centrale și locale și de celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative cu caracter evocator și științific, consacrate istoriei patriei, precum și Ceremonii militare specifice, organizate de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și de celelalte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și Siguranță națională. 

Vă solicităm să inițiați și să aprobați printr-o HCL organizarea și finanțarea de la bugetul local a sărbătoririi Zilei Naționale a României în data de 1 Decembrie 2017 pe raza comunei Corunca.

Solicităm ca la următoarea ședință ordinară a CL Corunca să fie înaintat spre dezbatere un proiect de hotărâre care să cuprindă: componența comisiei de organizare, suma alocată și programul manifestărilor ocazionate de sărbătorirea Zilei Naționale a României, urmând ca la următoarea ședință de consiliu local să fie aprobată HCL în formă finală.

  

Lasă un comentariu