Inteligența și... redresarea Țării

„Dumnezeu este Alfa și Omega vieții omenești, Creatorul, Izbăvitorul și împlinirea ultimă a fiecărei existențe personale. Fiecare om, bărbat și femeie, este creat după «chipul și asemănarea» lui Dumnezeu. (Facerea 1, 26-27) Fiecare, fără excepție, are capacitatea de a atinge virtutea, sfințenia, și în cele din urmă starea de îndumnezeire; împărtășirea deplină și eternă din energiile sau atributele dumnezeiești. Din acest motiv tradiția creștină accentuează atât de stăruitor faptul că viața umană este sacră. Această sacralitate își are temeiul în Dumnezeu și este o expresie a iubirii Sale. Ea este un dar; darul vieții și al sfințeniei lui Dumnezeu Însuși, oferite nouă fără vreun merit personal al nostru. Despărțirea de acest dar face ca viața să fie fără sens, absurdă".   (Darul sacru al vieții )

 John Breck (1939-), profesor dr. preot în Biserica Ortodoxă Română din America, specialist în Sfânta Scriptură și Etică

***

„Inteligența muritorilor nu constă numai în a ține minte lucrurile din trecut sau în a cunoaște pe cele din prezent; ci, prin mijlocirea unora sau altora să știe să prevadă pe cele din viitor; aceasta este o înțelepciune a oamenilor mari"  (Decameronul).

Boccacio (1313-1375), poet, umanist italian, a pus bazele umanismului renascentist

***

„Pentru redresarea ȚĂRII ne trebuie familii sănătoase, pentru că aici se vor forma viitorii bărbați de stat. Aici se formează geniul, eroul, mucenicul... FAMILIA, împreună cu ȘCOALA, BISERICA împreună cu școala, legătura mai strânsă dintre RELIGIE și ȘTIINȚĂ, între CREDINȚĂ și VIAȚĂ, toate acestea, în sfârșit, vor putea, în timp, să ne readucă acolo unde merităm. Calea va fi lungă, poate cât a durat stricăciunea, dar AVEM ȘANSA RESTAURĂRII ÎN VIITOR".

Iustin Pârvu (1919-2013), cunoscut duhovnic, stareț al Mănăstirii Petru Vodă, ctitor de biserici și mănăstiri, locatar al pușcăriilor comuniste

P.S. „Faptele trupului sunt cunoscute, și ele sunt: adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare, închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pizmuiri, ucideri, beții, chefuri și cele asemeanea acestora pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am și spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu" (Galateni 5, 19-21).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu