CARACATIȚEI VERZI I SE SCURTEAZĂ TENTACULELE! (VII) Interzicerea tradițiilor printr-un regulament de arii protejate

Distribuie pe:

După ce au fost aduse la cunoștința oamenilor reglementările Regulamentului de administrare, proprietarii, pe lângă nedumeririle avute până acum, au intrat într-o panică totală, din cauza unor articole, de-a dreptul absurde, din Regulamentul obiect al dezbaterilor, cum ar fi:

1. INTERZICEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTELOR CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR TRADIȚIONALE (de la Gheorgheni, Harghita, li se interzice mureșenilor din cele 4 comune să-și mențină și să-și continue tradițiile strămoșești, de la port, obiceiuri, folclor, etnografie etc.) fără acordul Administrației Parcului Natural ,,Defileul Mureșului Superior", care nu exista juridic - acord care se obține contra unei sume de bani (art. 36, alin. 2 din Regulament);

Un fapt incredibil este că articolele acestui Regulament supus dezbaterii publice în iunie 2015 au fost aplicate de reprezentanții MMAP din județul Mureș, împreună cu administratorul de la Gheorgheni, încă din anul 2013!

Exemplul cel mai bun este procesul-verbal nr. 04985, Seria PF10/2354027/14.04.2013, semnat de dr. ing. Abran Peter, constatat cu ocazia desfășurării unei sărbători tradiționale românești pe terenul proprietate personală al unui locuitor al satului Bistra Mureșului din comuna Deda, mai precis Festivalul „Măsura oilor", eveniment organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, împreună cu primăriile din comunele Deda, Răstolița, Lunca Bradului și Stânceni. În procesul-verbal se menționează că acele stâni tradiționale românești, construite provizoriu, cu aprobare pentru două zile, ar reprezenta, de fapt, ,,construcții pentru animale" și că acestea se află pe o arie protejată. În opinia celui care a întocmit procesul-verbal, ciobanii români care se adăpostesc de veacuri în stâni în perioada pășunatului ar fi animale! Proprietarul terenului a fost amendat cu 5.000 lei. Martor pe acest proces verbal se semnează dr. ing. Abran Peter.

Se pune întrebarea: dacă un proprietar de teren cu carte funciară este amendat că a construit, provizoriu, cu aprobare, pe terenul proprietate personală stânile respective, continuând una dintre importantele tradiții de veacuri ale românilor, ciobănitul, atunci cei care au inclus proprietățile oamenilor, fără voia lor, fără consultare, într-o arie protejată, cum sunt considerați, cum se cataloghează și ce pedepse ar merita?!

2. Interzicerea folosirii terenurilor evidențiate ca pajiști, pășuni sau pășuni împădurite pentru cosit sau pășunat, fără aprobare de la Administrația Parcului - adică SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA. Interzicerea cositului până la 1 iulie 2015, cu utilaje de cosit rotative (adică întoarcerea la cositul manual, cu coasa?!), precizându-se obligativitatea cosirii de la mijlocul parcelei spre exterior?!;

3. Interzicerea pe tot teritoriul Parcului (adică unde sunt amplasate casele și acareturile gospodărești) a tăierii și adunării materialului lemnos pentru foc, precum și folosirea în acest scop (pentru încălzit și prepararea hranei) a arborilor doborâți sau rupți de vânt de fenomene naturale. (CU CE SE VOR ÎNCĂLZI LOCUINȚELE, AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ IARNA DUREAZĂ ÎN JUR DE 6 LUNI, FIIND ZONĂ DE MUNTE? ART. 19, ALIN.4);

4. Interzicerea recoltării ciupercilor, a fructelor de pădure și a plantelor medicinale în scopul comercializării (proprietarii având voie să culeagă câte 1 kg de ciuperci, fructe de pădure și plante medicinate de pe terenurile lor, pentru consumul propriu. Pe cât timp nu se specifică, poate ai dreptul să culegi de pe proprietatea ta 1 kg de ciuperci de la naștere până la moarte?!) (art. 32 și 33);

5. Interzicerea extracției humusului și a decopertării solului pe întreaga suprafață a Parcului. (În cele 4 comune, la construirea sobelor de teracotă se folosește lutul. Prin aplicarea acestui articol din Regulament, oamenii nu-și vor mai putea construi și întreține sobele de teracotă) (art.30);

6. Interzicerea cu vehicule motorizate pe drumurile auto forestiere. (Pentru lucrările terenurilor nu se vor mai putea folosi utilaje mecanice: tractoare, cositori etc., întorcându-ne la cal și căruță) (art.20 alin.10);   

7. Interzicerea perturbării liniștii în zonele de extravilan (adică fânețe, pășuni, păduri).

(Practic, oamenii își vor aduce nutrețul pentru animale, acasă, în spinare, ca în Evul Mediu, iar animalele trebuie să aibă pe gură un dispozitiv ca să nu poată mugi, behăi, pentru că perturbă liniștea. Mai mult ar trebui și încălțate cu papuci care să nu facă gălăgie!);

8. Plata de tarif pentru a vizita sau a fotografia în interiorul Parcului (art.17 alin.1).

(Vine proprietarul care locuiește în altă parte și, pentru a-și vedea terenul, ori a face o poză de familie, are nevoie de aprobarea de la Gheorgheni, cu plata unei taxe);

9. Interzicerea deschiderii de noi captări de apă și modernizarea celor existente fără avizul Consiliului Științific al Parcului. (Dacă se dorește curățarea unui izvor pentru adăparea animalelor ai nevoie de aviz de la Gheorgheni, contra cost);

10. Interzicerea totală a pescuitului pe râul Mureș de la Podul Sălard până la Pârâul Androneasa (art. 11 alin.3).

(Pescuitul a fost sursă de existență pentru om începând din orânduirea comunei primitive..., mai târziu devenind și sport?!);

11. Revizuirea amenajamentelor silvice ale proprietarilor, precum și a pădurilor, proprietatea statului și încadrarea în categoria funcțională a pădurilor cu restricțiile impuse potrivit categoriei de management corespunzătoare ariei protejate (art.9 alin.4).

(Adică trecerea pădurilor din grupa 2 funcțională, păduri de protecție și producție în păduri strict de protecție. Cu alte cuvinte, nu mai ai voie să te atingi de niciun copac);

12. Interzicerea exploatării materialului lemnos în perioada 1 aprilie-15 august la o distanță de 1.000 de metri de liziera pădurii (art.9 alin.8).

(Practic, ți se interzice să te apropii de pădure la mai puțin de 1 km);

13. Efectuarea de către Administrația Parcului Natural „Defileul Mureșului Superior" a activităților de silvoturism pe întreaga suprafață a Parcului (art. 26, alin. 1).

(Practic, fără acordul proprietarului, cei de la Gheorgheni intră în curți, case, grădini, pășuni, chiar și în cimitire, după bunul lor plac, suprafața Parcului fiind practic întreaga proprietate particulară din cele 4 comune, adică 9.136 de hectare);

14. Interzicerea realizării de construcții, indiferent de proprietar sau beneficiar fără avizul Ocolului Gheorgheni (art. 14 alin.1).

(Aviz contra cost).

Am amintit doar câteva din prevederile Regulamentului, care are 52 de articole.

Tot în Regulamentul cu pricina, conform art.47 se prevede: ,,Încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament atrage după caz răspunderea disciplinară contravențională, penală, materială și că aplicarea prevederilor prezentului Regulament este OBLIGATORIE PENTRU TOATE SUBIECTELE DE DREPT".

Există și o adevărată anomalie de propunere în Regulament, respectiv Art.49, care prevede: „În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul Administrației Parcului «Defileul Mureșului Superior» ARE DREPTUL DE A SOLICITA LEGITIMAREA PERSOANELOR DIN CADRUL PARCULUI CARE AU COMIS FAPTE SAU AU FOST SURPRINSE ÎNCERCÂND SĂ COMITĂ FAPTE CARE CONSTITUIE CONTRAVENȚII SAU INFRACȚIUNI".

(Acest articol reglementează de fapt substituirea administrației Parcului, inexistentă juridic, organelor legale cu drept de legitimare: poliție, jandarmerie etc. Înseamnă că în interiorul Parcului nu mai este nevoie de organele statului.)

 Acest Regulament exprimă, de fapt, interesele „protectorilor naturii" fără a lua în considerare interesele comunităților locale din cele patru comune mureșene, fără a fi încurajate practicile și cunoștințele tradiționale în valorificarea resurselor în beneficiile comunităților locale.

Deși acest Regulament nu a fost aprobat încă, nu a fost retras de pe siteul Ministerului Mediului, respectiv Agenția Națională de Protecție a Mediului și al S.C. Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni SA.

(Va urma) 

Lasă un comentariu