„TELE-MUNCA" - UN NOU CONTRACT DE MUNCĂ

Tehnologia informației și comunicațiilor, respectiv internetul și telefonul, devin intermediarii tele-muncii, o nouă modalitate de defășurare a activității angajatului, agreată de Executiv.

Astfel, Guvernul a aprobat miercuri proiectul de lege privind munca la distanță care permite angajatului să își desfășoare activitatea acasă.

Potrivit News.ro, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, la începutul ședinței de Guvern:

„Introducem un nou contract de muncă - tele-munca. Este foarte apreciat, în special în țările foarte dezvoltate și cel mai mult în Japonia. În acest tip de contract se permite angajatului să lucreze dintr-o locație pe care și-o alege singur sau chiar de acasă, folosind tehnologia informației și comunicațiilor. Contractul este avantajos pentru ambele părți. Pentru angajator se reduc costurile administrative cu chiria, utilitățile, carburanții și parcul auto, iar angajatul reduce costul de deplasare la serviciu și își îmbunătățește echilibrul între viața personală și profesională".

Potrivit proiectului actului normativ, salariatul își poate exprima acordul cu această formă de organizare a muncii prin semnarea contractului individual de muncă sau a unui act adițional, după caz:

„Reglementarea tele-muncii va conduce la flexibilizarea și adaptarea relațiilor de muncă la realitățile socio-economice actuale, în raport cu evoluția dinamică a pieței muncii, și va oferi avantaje atât salariatului, cât și angajatorului. Concret, pentru angajator se vor reduce costurile cu închirierea spațiilor, utilitățile, consumul de carburant și parcul auto. În ceea ce-l privește pe salariat, acesta va elimina consumul de bani și de timp cu deplasarea de la și până la sediul angajatorului, va avea libertatea alegerii locului de muncă și valorificării timpului de lucru, optimizându-și, astfel, raportul între viața profesională și cea personală" precizează Executivul.

De asemenea, se are în vedere că, prin introducerea acestei noi forme de organizare a muncii, vor crește șansele persoanelor cu dizabilități pe piața muncii.

Acest sistem se aplică în domeniile de activitate în care este posibilă desfășurarea activității în regim de tele-muncă, definită ca fiind o ,,formă de organizare a muncii în care o activitate care ar putea fi efectuată în cadrul locului de muncă organizat de angajator se realizează, de către un salariat, de la distanță de această locație, în mod regulat și voluntar, folosind tehnologia informației și comunicațiilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau a unui act adițional la acesta".

Refuzul salariatului de a consimți la prestarea activității în regim de tele-muncă nu poate constitui motiv de sancționare disciplinară a acestuia. Tele-salariații organizează programul de lucru de comun acord cu angajatorul, și este interzisă efectuarea de ore suplimentare de către acești angajați. În plus, angajatorul este în drept să verifice activitatea tele-salariatului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentului intern și/sau contractului colectiv de muncă, se mai precizează în document.

Contractul individual de muncă va conține câteva precizări suplimentare, față de contractul obișnuit: precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de tele-muncă; perioada și/sau zilele în care se prestează activitatea de tele-muncă de către tele-salariat; locul/locurile desfășurării activității de tele-muncă, convenite de părți; intervalul orar în care se desfășoară activitatea de tele-muncă și în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea tele-salariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului; modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de tele-salariat; responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de tele-muncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă în conformitate cu prevederile art. 8 și art. 9; obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de tele-muncă a materialelor pe care tele-salariatul le utilizează în activitatea sa, după caz; obligația angajatorului de a informa tele-salariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și obligația tele-salariatului de a respecta aceste prevederi; măsurile pentru ca tele-salariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat.

Actul normativ urmează să fie trimis Parlamentului, spre a fi supus dezbaterii și adoptării.(sursa: news.ro)

Lasă un comentariu