CARACATIȚEI VERZI I SE SCURTEAZĂ TENTACULELE (IX) DE LA COMPLICITĂȚI DE SUS PÂNĂ JOS, LA FALSURI GROSOLANE ȘI INCREDIBILE!

În acești ani, în urma numeroaselor sesizări făcute la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cunoscut ca Ministerul Mediului, de către proprietarii de terenuri și case din cadrul PNDMS s-au primit o serie de răspunsuri, care, pur și simplu, caută să acopere complicitățile dintre Minister și SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA., din anul 2007 încoace.

De la aceste complicități s-a ajuns și la crearea unor falsuri în scopul menținerii stăpânirii și controlului asupra PNDMS și Siturilor Natura 2000 amintite.

Pentru a demonstra unul dintre falsuri, mă voi baza strict pe documente.

În adresa nr. 12358/LVT/22.01. 2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a specificat că ,,la momentul desfășurării procedurii de atribuire în administrare a PNDMS, SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA. a avut dreptul legal de a candida pentru poziția de administrator a PNDMS, deoarece întrunea dispozițiile OUG nr. 57/2007."

Dar, adevărul nu este acesta pentru că SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA este o simplă societate comercială, înființată conform Legii nr. 31/1990, iar OUG nr. 57/2007, prevede, în mod special, că structurile de administrare ale ariilor naturale protejate trebuie să fie cu personalitate juridică distinctă, aflată în subordinea unor societăți comerciale sau Agenției Naționale de Protecția Mediului, aflată în coordonarea metodologică obligatorie a Ministerului Mediului.

Mă întreb, dacă SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA este o simplă societate comercială, cum a întrunit condițiile prevăzute de OUG nr. 57/2007 ???!!!

În aceeași adresă 12.358, Ministerul Mediului face niște afirmații ,,senzaționale": ,,În urma controalelor realizate de Garda Națională de Mediu a fost solicitat SC Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni SA, care era administrator al ariei naturale protejate, să demareze procedurile legale pentru dobândirea personalității juridice."

Ce să înțeleg din aceste afirmații?

Că administratorul ariei naturale protejate nu a avut personalitate juridică la semnarea Contractului de administrare nr. 6/ 18.03.2010 sau că acesta și-a desfășurat activitatea în mod ilegal?

Ce a verificat Ministerul, o ,,ceva" fără personalitate juridică, de i se trasează sarcina de dobândire a personalității juridice???!!!

Mai mult, prin aceeași adresă, Ministerul Mediului menționează că: ,,Administratorul ariei protejate a transmis Încheierea civilă nr. 1047/ CC, din 10 iunie 2014, a Judecătoriei Reghin, prin care se transmite dovada dobândirii personalității juridice a ASOCIAȚIEI ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL DEFILEUL MUREȘULUI SUPERIOR."

Este imposibil de priceput asemenea îmbârligături.

Dacă exista un administrator al PNDMS, denumit ca în Contractul de administrare, SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, de ce Ministerul Mediului mai solicită și acceptă personalitatea juridică a unei asociații, care nu are încheiat niciun Contract de administrare a PNDMS, cu Ministerul Mediului???

Pe siteul SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, se menționează că ,,Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, denumită APNDMS, este înființată cu rol de analiză, planificare, supraveghere și control pe teritoriul Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, este o subunitate a SC Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni SA și funcționează în baza unui contract de administrare încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor".

De aici se înțelege că dreptul de administrare a PNDMS se face, efectiv, de către APNDMS. Unde este personalitatea juridică a acestei administrații? Ce este cu această îmbârligătură, din moment ce administrator legal al PNDMS, conform Contractului de administrare, este SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA???!!!

Și încă ceva relevant este că în dosarul de candidatură la administrarea PNDMS, al SC Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni SA a fost depus un document numit ,,Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) al PNDMS", unde la art. 5, punctul 1 se prevede că ,,responsabilitatea administrării PNDMS revine structurii special constituite numită Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior."

Cum a putut Ministerul Mediului să ia în considerare o structură de administrare, numită APNDMS cu sediul la Gheorgheni, dacă aceasta nu există juridic???!!!

Același minister, pentru a acoperi îmbârligăturile, i-a solicitat SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, abia în anul 2014, să demareze procedurile legale pentru dobândirea personalității juridice și a acceptat Încheierea civilă nr. 1047/10.06.2014 a Judecătoriei Reghin, de înființare a unei Asociații numite Asociația Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, cu sediul în comuna Răstolița, satul Iod nr. 525, Județul Mureș (în clădirea fostei școli cu clasele I-IV)???!!!, deși această Asociație nu administrează PNDMS și nici nu a avut contract cu Ministerul Mediului.

Prin această încheiere civilă, cei de la Gheorgheni, împreună cu Ministerul Mediului au acoperit inexistența personalității juridice a APNDMS, care în decurs de 6 ani a emis și parafat tot felul de avize în urma cărora au fost percepute, în mod ilegal, tot felul de taxe de la proprietarii din interiorul PNDMS.

Mai mult, deși SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA trimite Ministerului Mediului celebra Încheiere civilă nr. 1047, abia în luna iunie 2014, același minister emite, ATENȚIE!!!, Administrației Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, care nu exită juridic, Avizul nr. 15343/24.04.2014 prin care a fost stabilit sistemul de tarife instituit de către APNDMS, care nu există juridic !!!???

De aici reies foarte clar compromisurile dintre Ministerul Mediului și cei de la Gheorgheni.

(va urma)

 

Lasă un comentariu