CARACATIȚEI VERZI I SE SCURTEAZĂ TENTACULELE (X) DE LA COMPLICITĂȚI DE SUS PÂNĂ JOS, LA FALSURI GROSOLANE ȘI INCREDIBILE!

În continuare vom demonstra un fals grosolan, care a stat la baza obținerii Încheierii civile 1047/CC/10.06.2014, a Judecătoriei Reghin, prin care s-a înființat ASOCIAȚIA ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL DEFILEUL MUREȘULUI SUPERIOR (AAPNDMS), încheiere pe care Ministerul Mediului a acceptat-o ca dovadă a dobândirii personalității juridice a celor care administrează PNDMS?

Iată ce scrie în pagina a doua a Încheierii civile nr. 1047/CC/10 iunie 2014, din Dosarul nr. 1542/289/2014: ,,Pentru acordarea personalității juridice s-au depus la dosar următoarele acte: dovada sediului, constând în Contractul de închiriere nr. 1659, din 18 mai 2010, în copie legalizată, conform încheierii nr. 689, din 28 mai 2014 (fila 42-43)."

Printre investigațiile jurnalistice efectuate, am adresat, printre altele, în scris, o întrebare primarului comunei Răstolița: ,, Dacă pe raza comunei Răstolița există o Asociație Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior. Dacă DA,cine a înființat-o, data înființării, sediul. Dacă sediul este pe domeniul public, doresc o copie după Contractul de închiriere".

Prin adresa nr. 332/03.02.2016, semnată de primarul Marius Ioan Lircă și parafată cu ștampila comunei Răstolița, am primit un răspuns scurt și concludent ,,Nu".

Am continuat investigațiile și am aflat, tot dintr-un răspuns al primarului comunei Răstolița, prin adresa nr. 1300/18.04.2016, că ,,la 18 mai 2010 a fost încheiat Contractul de închiriere nr. 1659, între comuna Răstolița și SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, și are ca obiect închirierea unui spațiu situat în comuna Răstolița, sat Iod, nr. 525, județul Mureș, și că acest contract nu a fost prelungit la expirarea duratei de închiriere, adică doi ani și nu avem cunoștință dacă această instituție își are sediul sau nu la adresa de mai sus", fiindu-mi anexată și o copie după contractul amintit mai sus.

Mă mir cum s-a putut schimba părerea din luna februarie 2016, de la un răspuns negativ, la existența, în aprilie 2016, a unui contract de închiriere?

Aflând de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor de existența Asociației Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, prin Încheierea civilă nr. 1047/CC/10 iunie 2014, din Dosarul nr. 1542/289/2014 al Judecătoriei Reghin, am descins investigațiile și în acest dosar.

Ce am descoperit, ne-am crucit!

În Contractul de închiriere nr. 1659/18 mai 2010, încheiat între Comuna Răstolița, în calitate de proprietar, reprezentată prin Gheorghe Mogilă, primar, și Constantin Oprică, secretar, și SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A., reprezentat de administratorul Melles Elöd, în calitate de chiriaș, se stipulează în art. 3, punctul 1, că ,,durata închirierii este de doi ani, începând de la data semnării contractului", iar la art. 2, punctul 1, se stipulează că obiectul Contractului îl constituie ,,...spațiul ca fiind punct de informare al Administrației Parcului Natural Defileul Mureșului Superior", nicidecum sediul unei Asociații!

Mai mult, contractul are trei pagini, fiecare fiind semnată olograf de secretarul comunei, iar pe ultima pagină de primar, cu ștampila comunei.

Acesta este contractul original, arhivat la sediul Primăriei comunei Răstolița.

Iată ce există în Dosarul nr. 1542/289/2014, de la Judecătoria Reghin: Contractul de închiriere, având același număr, cu cel încheiat în 2010, respectiv nr. 1659/18 mai 2010, depus în copie legalizată, autentificat cu nr. 689/20.05.2014, la art.3, punctul 1: ,,durata închirierii este de 8 ani..."

Aici a fost falsificată durata contractului, de la 2 la 8 ani, pentru a părea valabil, la doi ani de la expirare, ducând în eroare Judecătoria Reghin, miza fiind obținerea, cu orice preț, a unei încheieri civile care să țină loc de personalitate juridică a ADMINISTRAȚIEI PARCULUI NATURAL DEFILEUL MUREȘULUI SUPERIOR.

Falsul nu este numai aici. Pe ultima pagină sunt diferențe între contractul original, de la Primăria Răstolița, și cel din Dosarul amintit de la Judecătoria Reghin.

Iată diferențele. Semnătura primarului nu se aseamănă. Lipsește ștampila comunei Răstolița, iar de pe cele trei pagini lipsește semnătura secretarului, ca în contractul original.

Cine a falsificat Contractul, în a cărui autentificare notarială se specifică, clar, că originalul se află la titular, adică la SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, prin administratorul Melles Elõd, iar celălalt exemplar la Primăria Răstolița, care susține că nu a prelungit contractul!

Acest fals atrage după el multe și mari probleme cu consecințe juridice grave.

Despre acest fals, Asociația Proprietarilor din Defileul Mureșului a înaintat, în luna mai 2016, o plângere penală Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin. Deși plângerea este însoțită de înscrisurile doveditoare ale faptelor, nici până la această oră, oamenii nu cunosc niciun rezultat.

Sperăm ca această plângere să nu se îngălbenească în vreun sertar, până faptele se șterg legal.

Cine este răspunzător de aceste falsuri?

Cine face lumină?

(va urma)

Lasă un comentariu