Pentru îngrijirea copilului cu boli rare, concediu medical de până la...16 ani!

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat că părinții pot beneficia de concediu medical pentru copilul care suferă de boli rare, afecțiuni oncologice, hemato-oncologice și unele afecțiuni neurologice și HIV/SIDA, până când minorul împlinește 16 ani!

Măsura se va aplica începând din trimestrul patru al anului 2017 și este cuprinsă în măsurile de birocratizare a sistemului asigurărilor sociale de sănătate ale Guvernului.

„În privința concediilor medicale, se intenționează creșterea limitei de vârstă de la șapte la 16 ani a copilului bolnav pentru care unul dintre părinți poate beneficia de concediu medical, pentru anumite afecțiuni grave. Lista acestor afecțiuni urmează să fie stabilită de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății în colaborare cu CNAS și va cuprinde unele boli rare, afecțiuni oncologice, afecțiuni hemato-oncologice, unele afecțiuni neurologice, HIV/SIDA.

Pentru situațiile în care părintele însoțește copilul la tratament într-o altă țară, cu autorizarea prealabilă a Ministerului Sănătății sau a CNAS, cadrul legal va fi modificat, astfel încât certificatul de concediu medical pentru părintele însoțitor să poată fi eliberat, pe baza unor documente justificative, unei rude de gradul întâi sau unei persoane împuternicite în acest sens. Atât documentele pe baza cărora se va elibera certificatul medical, cât și certificatul medical vor putea fi transmise în format electronic sau pe suport de hârtie.

O altă măsură vizează eliminarea avizului direcției sanitare publice pentru certificatele de concediu medical eliberate persoanelor care însoțesc copilul bolnav în străinătate, urmare a unei autorizări a Ministerului Sănătății de a efectua tratament medical.

Pentru persoanele care însoțesc copilul bolnav în străinătate, dacă durata de acordare a serviciilor medicale cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, medicul curant va putea acorda certificatele de concediu medical, pe baza actelor doveditoare traduse și autentificate, fie lunar, astfel încât asiguratul să poată primi cu regularitate indemnizația de concediu medical, fie la momentul întoarcerii acestuia în țară, astfel cum este reglementat în prezent, respectiv în maximum 15 zile de la întoarcere.

Certificatele de concedii medicale vor putea fi eliberate de către medici și transmise către angajator fie pe suport de hârtie, fie în format electronic, în această din urmă situație certificatele de concedii medicale fiind eliberate de medic și transmise de acesta direct angajatorului în format electronic", precizează CNAS, într-un comunicat de presă.

 

Lasă un comentariu