Statut nediscriminator pentru ora de religie

Distribuie pe:

Recenta decizie a Curții Constituționale, prin care orei de religie i se atribuie, conform legilor învățământului, un statut special în rândul celorlalte discipline școlare, tinde să producă gradual efecte din cele mai negative în întreaga societate românească. Situația este cu atât mai primejdioasă cu cât cunoaștem din sondajele de opinie că poporul nostru, eminamente creștin, se pronunță în sensul în care instituția divino-umană a bisericii este considerată, alături de armată, un pilon de bază al funcționalității statului român. Ceea ce frapează este și rapiditatea dubioasă cu care terțe persoane și instituții își manifestă receptivitatea față de curentul secularist global, antireligios, un dispreț nu numai al faptului că în esență creștinismul este leagănul civilizației europene, dar aduce și grave prejudicii și conceptului politic de democrație (conform căruia minoritatea se supune majorității și nu invers) și al celor referitoare la drepturile omului (conform cărora, prin discriminarea statutului religiei în școli și prin extensie în spațiul public intră în conflict cu libertatea de gândire și de exprimare). Tendința aceasta de secularizare a societății românești s-a constatat atât în proiectul de Constituție, respins nu demult de Curtea Constituțională, cât și, de curând, în excepția de neconstituționalitate a cadrului de desfășurare a orei de religie, conform legilor educației.

Nu consider că este oportun ca, în specificul declarat religios al poporului nostru, instituția Parlamentului să fie complice la promovarea subtilă în mase a doctrinei unui neocomunism ateu, dezicându-ne astfel de tradiția religioasă pe care s-a centrat ideea națională a marilor noștri domnitori creștini: Mircea cel Bătrân, Neagoe Basarab, Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu etc.

Ca urmare, înțelegând că atributul conștiinței religioase este reflexia lui Dumnezeu în ființa umană și reper fundamental al existenței noastre, fac un apel la colegii din Comisia parlamentară pentru învățământ, știință, tineret și sport să formuleze în mod corect punerea în acord a prevederilor neconstituționale ale Legii Învățământului cu cele ale Constituției, în sensul de a nu produce o discriminare nici a disciplinei religie față de alte materii școlare, nici a profesorilor de religie față de alți profesori.

Lasă un comentariu