Prime de instalare și pentru românii reveniți din străinătate!

De primele de instalare prevăzute în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, vor beneficia și românii care au lucrat în străinătate în ultimii trei ani, dacă îndeplinesc condițiile legale.

„Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 de luni", se precizează în ultimele modificări aduse Legii nr. 76/2002.

Pentru a beneficia de prevederile legii, românii întorși din străinătate trebuie să se încadreze în muncă în localitatea de domiciliu sau în localitățile învecinate acesteia, iar localitatea respectivă să se afle în una dintre zonele prevăzute în planul național de mobilitate.

Reamintim că, potrivit Legii nr. 76/2002, prima de instalare se poate acorda șomerilor care se angajează pentru cel puțin 12 luni, la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea de domiciliu sau de reședință, iar cuantumul primei este de 12.500 de lei, pentru persoana fără loc de muncă ce își schimbă domiciliul pentru a se angaja, și de 15.000 de lei, pentru persoana fără loc de muncă ce își schimbă domiciliul pentru a se angaja și care este însoțită și de membrii familiei.

Pentru obținerea primei, sunt necesare o cerere-tip; actul de identitate care să ateste domiciliul; dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator cu precizarea locului de muncă; angajamentul pentru respectarea obligației de a restitui integral sumele primite în situația în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă; declarația pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii doi ani acesta (sau un alt angajator cu care are în comun administratorul sau un asociat) nu a mai fost în raporturi de muncă cu solicitantul; declarația pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte dacă se va asigura sau nu locuință de serviciu; declarația solicitantului pe propria răspundere din care să rezulte dacă autoritatea publică asigură sau nu locuință de serviciu; declarația pe propria răspundere a absolvenților licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie din care să rezulte că, la data solicitării primei, nu au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii, după caz; declarația pe propria răspundere a angajatorului absolvenților instituțiilor de învățământ din care să rezulte că nu are obligația, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz; certificatul de căsătorie și certificatele de naștere ale copiilor în copie, precum și actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale.

 

Lasă un comentariu