CARACATIȚEI VERZI I SE SCURTEAZĂ TENTACULELE (XII) DE LA ÎNCETARE SPRE ANULARE

Nu demult Curtea de Apel București a dispus anularea Contractului de administrare nr.6/18.03.2010, între S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA și Ministerul Mediului, precum și a actului adițional la acest contract nr. 321/LB/31.01.2012 și nr. 465/31.01. 2012, confirmându-se că cele sesizate de noi în presă, de către proprietarii cu terenuri în cadrul Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, în numeroase petiții, de parlamentarii mureșeni prin diferite întrebări și interpelări sunt adevărate.

În urma sentinței respective, dacă va rămâne definitivă, cei de la Gheorgheni, având posibilitatea unui recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție a României, se pare că toate actele care au avut la bază respectivul contract de administrare, modificat prin act adițional, vor fi nule de drept. Dacă sentința rămâne definitivă în categoria actelor nule de drept intră și celebrul Plan de Management, realizat cu bani europeni, aproximativ 2 milioane de euro.

În baza acestui contract, proprietarii din localitățile Deda, Răstolița, Lunca Bradului și Stânceni, deși nu și-au putut administra proprietățile, timp de 6 ani, nu au primit nicio compensație, așa cum prevede legislația în vigoare, în schimb au fost taxați de către S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, pentru orice mișcare pe terenurile proprietate.

Mai mult, prin restricțiile impuse de administrator, zona a fost înfrânată destui ani pentru a se dezvolta. Nu s-au creat nici locuri de muncă, în afară de rangerii care amendau populația.

Din surse demne de luat în seamă, am aflat că administratorul PNDMS, dr. ing. Melles Elõd și-a cumpărat avion, probabil pentru a putea supraveghea foarte bine dezvoltarea zonei.

Și chiar are un avion frumos cu care decolează și aterizează la Joseni.

Odată cu constatarea, de către instanță, a nulității contractului, cei de la Ministerul Mediului ar trebui să demareze niște acțiuni clare și concrete pentru recuperarea sumelor de bani și anularea tuturor actelor administrative pe care le-a emis S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA.

Pentru faptul că S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA nu a respectat principalele clauze contractuale,în loc să rezilieze contractul, ministrul mediului de atunci, László Borbély, le-a mărit suprafața, în urma unui act adițional la contract, cu aproximativ 72.000 de hectare, care s-au adăugat celor 136.000 de hectare, inițiale.

Din 2010 până în 2016, când a încetat contractul, S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA și Administrația Parcului, inexistentă juridic, au fost controlați de către structuri subordonate Ministerului Mediului (Garda de Mediu, Corpul de Control al aceluiași minister) și au fost lăsați să administreze Parcul, în continuare, deși în notele de constatare se specifică faptul că APNDMS nu are personalitate juridică.

Cu toate acestea, S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA a beneficiat de girul Ministerului Mediului, pentru a-și putea continua activitatea și a încasa fonduri europene. Același minister redescoperă, în anul 2016, adică după 6 ani, că administratorul nu mai îndeplinește condițiile legale și dispune încetarea contractului.

Cine răspunde pentru ascunderea și protejarea ilegalităților?

Cum se explică faptul că aceia care au urmărit și controlat activitatea administratorului, adică, Ministerul Mediului, Agenția Națională de Protecție a Mediului, APM Mureș, Garda de Mediu și alte instituții de control ale statului român au tăcut și nu au făcut nimic pentru respectarea legilor, în schimb i-au amendat pe proprietarii de drept, care promovau tradiția românească?

Iată câteva fapte sesizate de proprietari, pe care procurorii ar trebui să le cerceteze.

1. Documentațiile de înființare a Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, întocmite de APM Mureș, prin dr. ing. Abran Peter, șef biodiversitate și membru al ONG Rhododendron, dacă, conțin acordul proprietarilor, al autorităților locale și composesoratelor, așa cum precizează ei în comunicatul de presă din anul 2007, deși nu a semnat nimeni, în anii 2006-2007, asemenea acorduri și nu s-a participat la niciun fel de consultare publică.

2. Dr. ing. Abran Peter era în conflict de interese, fiind angajat la APM Mureș, și, în același timp, membru în ONG-ul de mediu care a participat la elaborarea documentației științifice și la consultările publice.

3. Includerea intravilanelor în parc, cu largul concurs al APM Mureș, Direcției Silvice Mureș, al CJ Mureș etc.

4. Emiterea Ordinului de Ministru nr. 55 din 2010, de către László Borbély, ce reglementează faptul că Parcul va avea structură proprie de administrare, care va prelua tot Situl natura 2000 Călimani - Gurghiu.

5. Emiterea, de către László Borbély, a Ordinului 1853/01.11.2010, privind aprobarea componenței Consiliului Consultativ al PNDMS, nepublicat în Monitorul Oficial al României, la solicitarea APNDMS, inexistentă juridic.

6. Desfășurarea ilegală a licitației pentru administrarea parcului, din 2010, câștigată de S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, deși acesta nu întrunea condițiile din OUG

57/2007, în sensul că nu avea o structură de administrație special constituită cu personalitate juridică pentru administrarea ariilor protejate. Nu era subordonată autorității centrale, ci era și este o societate comercială pe acțiuni, avându-l administrator pe Melles Ellõd, fost șef al Ocolului Silvic de Stat Gheorgheni, desființat în anul 2004, din cauza defrișărilor ilegale.

7. Constituirea fictivă a structurii de administrație (adică, doar cu o simplă ștampilă, fără a avea personalitate juridică), numită Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, și acceptarea acestei structuri de către Ministerul Mediului, din 2010 până în 2014.

8. Accesarea de bani europeni, de către SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni, folosind Administrația Parcului Defileul Mureșului Superior (inexistentă juridic), cu sprijinul Ministerului Mediului (2,5 milioane de euro, pentru Planul de Management al PNDMS și a Siturilor Natura 2000).

9. Constituirea, cu acte false, în 2014, de către S. C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, a unei asociații numite Asociația Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, cu scopul de a obține o încheiere civilă, adică o personalitate juridică, și a o folosi pentru Administrația Parcului, constituită fictiv în 2010. Au falsificat contractul de închiriere a spațiului de la 2 la 8 ani.

10. Dezinformările APM Mureș, Ministerelor și a APIA, cum că proprietarii ar fi primit compensații pentru restricțiile din parc, peste 300 euro/hectar/an.

11. Acceptarea, de către Ministerul Mediului, a încheierii civile 1047/CC/10.06.2014, care să țină loc de personalitate juridică a APNDMS.

12. Emiterea de aviz pentru taxe de către Ministerul Mediului, prin secretarul de stat Anne Juganaru, către administrația parcului, deși aceasta nu avea personalitate juridică.

13. Controalele efectuate de către Garda de Mediu și găsirea „în regulă" a Administrației Parcului Natural Defileul Mureșului Superior și a S.C. Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni SA, deși structura de administrare nu exista juridic.

14. Încheierea Contractului de finanțare, în anul 2012, de către MMP cu S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, pentru realizarea Planului de Management, în valoare de 2,5 milioane euro, deși APNDMS nu exista juridic, fiind expirați și cei 2 ani, cum prevede OUG nr. 57/2007 pentru realizarea Planului de Management.

15. Aprobarea Planului de Management prin emiterea OM 1556 la 29 iulie 2016, deși contractul era încetat din 10 iunie 2016.

Cine va răspunde pentru toate ilegalitățile?

Așteptăm ca instituțiile statului să-și facă datoria!

Vă vom ține la curent cu deznodământul. 

(Sfârșit)

Lasă un comentariu