Iubirea, lumina și iadul... prevestit

1. Părintele Paisei Olaru, duhovnicul părintelui Ilie Cleopa, rămâne o figură emblematicăși legendară pentru ortodoxie. După Crăciunul însângerat din 1989, un tânăr s-a dus la sfinția sa în munții Neamțului și i-a spus cățara-i liberă, comunismul a căzut. Bătrânul monah nu s-a bucurat. A ridicat capul din pământ, l-a privit în ochi și i-a spus: „Abia acum începe iadul. S-a tăiat capul viperei, iar veninul s-a împrăștiat în tot corpul". Câtă dreptate avea marele văzător, părintele Paisie Olaru!

Paisie Olaru (1897-1990),preot ortodox român, duhovnic renumit

***

2. „IUBIREA" este un sentiment mare, e un sentiment care mai ales face din „OM - OM", care îl deosebește de speciile zoologice, unul din cei mai mari, dacă nu cel mai mare factor al progresului omenirii, dar iubirea cuprinde în sine numaidecât sacrificiu și prin sacrificiu de sine pot fi măsurate întinderea și adâncimea iubirii. Cel care nu-i în stare să facă sacrificii pentru iubire, acela nu iubește.

Constantin Dobrogeanu-Gherea (1855-1920),scriitor, critic literar prodigios, fruntaș socialist roman de origine evreiască

***

CREDINCIOSUL TREBUIE SĂ LUPTE PÂNĂ LA SÂNGE ÎMPOTRIVA TRISTEȚII, PENTRU CĂ EA NE PARALIZEAZĂ VIAȚA ȘI PUTEREA ÎN HRISTOS. IISUS HRISTOS, DOMNUL NOSTRU, ESTE DOMNUL BUCURIEI ȘI NU AL TRISTEȚII. DUMNEZEU ESTE SINGURUL CARE POATE CUPRINDE ADEVĂRUL, PENTRU CĂ EL ESTE AUTORUL LUI".

Richard Wurmbrand (1909-2001),scriitor și predicator creștin luteran, dintr-o familie de evrei.

În perioada adolescenței a fost atras de comunism, urmând cursurile unei școli politice la Moscova între 1927-1929, după care a abandonat orientarea comunistă îndreptându-se spre creștinism, pentru ca, mai târziu, să petreacă 14 ani în închisorile comuniste pentru activitățile sale creștine care au atras adversitatea autorităților vremii.

P.S. „Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul Meu asupra voastrăși învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletele voastre. Căci jugul Meu e bun și povara Mea este ușoară". (Matei 11, 28-30)

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu