Condițiile în care se suspendă înmatricularea vehiculelor utilizate pe drumurile publice

În ședința din 18 august 2017, Guvernul a modificat și a completat OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, transpunând în legislația națională unele prevederi din Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule.

Prin recenta ordonanță, se introduce conceptul de suspendare a înmatriculării, care vizează strict o operațiune administrativă, și constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulație și a utiliza un vehicul pe drumul public și nu vizează anularea înmatriculării, vehiculul figurând în continuare înmatriculat pe numele proprietarului (deținătorului) în registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate (care va cuprinde, totuși, o mențiune de suspendare a înmatriculării).

Potrivit actului normativ, situațiile în care se propune suspendarea de drept a înmatriculării sunt următoarele: noul proprietar (cumpărător) nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului și expirarea (anularea) inspecției tehnice periodice a vehiculului.

Totodată, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar trebuie să se înscrie în evidențele autorităților competente de înmatriculare simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operațiuni, noul proprietar va fi obligat să solicite autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

În cadrul acestui mecanism, organul fiscal care operează scoaterea autovehiculului din evidența fiscală a fostului proprietar, va avea obligația de a notifica înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informații prevăzut de reglementările în materie fiscală, în termen de cinci zile lucrătoare, autorității competente de înmatriculare. Totodată, se propune ca autoritatea competentă de înmatriculare să facă mențiunea privind înstrăinarea vehiculului în registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, în termen de 30 de zile de la primirea notificării.

Prin actualele modificări, se instituie și reglementarea radierii din oficiu a vehiculelor, în urma notificării primite de la autoritățile competente din țară sau din celelalte state membre, precum și de la persoanele juridice autorizate, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz. În cazul radierii vehiculului în aceste condiții, autoritatea competentă îl va informa pe titularul certificatului de înmatriculare, cu privire la efectuarea acestei operațiuni în termen de 30 de zile de la radiere. În plus, se stabilește dreptul de acces al Poliției Rutiere la registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, în scopul verificării efectuării inspecției tehnice periodice a vehiculului, respectiv a valabilității acesteia.

Important! Operațiunea administrativă de suspendare a înmatriculării vehiculului nu exonerează proprietarul acestuia de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local și nu conduce la suspendarea plății impozitului asupra mijlocului de transport sau la nedatorarea impozitului pe mijlocul de transport. 

Lasă un comentariu