Forumul „Transilvania Furată" - o nouă ediție în programul Universității de Vară de la Izvoru Mureșului, 2017

În cadrul Forumului „Transilvania Furată", ediția din programul Universității de Vară Izvoru Mureșului 2017, au fost trecute în revistă și reamintite temele discutate la edițiile precedente, unele având ca efect rezolvarea pozitivă sau măcar parțială a demersurilor inițiate de acest forum.

Forumul „Transilvania Furată", coordonat de fondatorii săi, Ioan SABĂU-POP și Marcel BĂRBĂTEI, a adus în dezbatere probleme de actualitate ale apărării patrimoniului economic național puse în legătură directă cu retrocedările frauduloase și ilegale de clădiri, păduri, pășuni, terenuri agricole în Transilvania către entități dubioase sau persoane neîndreptățite, provenind din interpretarea absolut greșită a unor așa-zise drepturi istorice care nu mai există în nicio altă țară din U. E.

Astfel se scurge patrimoniul economic național spre urmași ai „optanților unguri", spre organisme anume înființate pentru a fura pur și simplu din avuția țării cu concursul larg al autorităților românești, ca, de exemplu, „Statusul Romano-Catolic", care devalizează prin preluare clădiri istorice și proprietăți din Transilvania și care aduc foloase fabuloase celor ce le pretind și pe care le primesc cu o larghețe inexplicabilă.

Forumul a reiterat faptul deja constatat și dovedit că autoritățile judiciare și administrative, în special parchetul (DNA), nu se sesizează și nu sunt luate la timp măsuri legale cu mai multă operativitate pentru a restabili aceste aspecte în sensul de a restitui poporului român aceste elemente patrimoniale care fac parte din averea națională.

În acest sens au fost exemplificate multiple cazuri de restituiri nelegale, frauduloase, cu complicitatea și/sau dezinteresul unor reprezentanți ai autorităților aflați sub dispozițiile date de UDMR, cum sunt: cazul Urmanczi Toplița, Clădirea Colegiului „Unirea" Târgu-Mureș, Liceul Piarist din Cluj, Centru Clujului complet înstrăinat, la fel clădiri din Sibiu, proprietăți funciare și terenuri din Valea Mare, județul Covasna, unde sătenii sunt jefuiți în văzul autorităților de pretinși urmași ai unui fost grof local, caz asemănător cu cel de la Nadăș-Arad, situația fiind de-a dreptul explozivă.

S-au făcut la Forum propuneri concrete care să determine decisiv pe legiuitor și alte autorități cu competențe decizionale în materie de a se dispune grabnic măsuri atât potrivit legilor existente, cât și să se facă lumină prin noi reglementări cum sunt:

A. Să fie modificate legile de restituire, prin stabilirea unei date de la care să se poată formula pretenții, dar numai care sunt reale și restituibile, ca să nu ne întoarcem la rânduieli feudale existente cu secole în urmă, cum se urmărește în Transilvania.

B. Să se sesizeze și să ancheteze cu celeritate cazurile semnalate în public de către Forum, sau de către comunități grosso-modo jefuite și care sunt fapte grave prin amploarea fenomenului și încrengătura complicităților din rândul decidenților.

C. Să fie supuse revizuirii în termen de un an, printr-o normă legislativă de modificare, toate restituirile asupra cărora există bănuieli de fraudă și enunțate autoritățile care să o facă prin lege, pentru a nu se delega de la una la alta această atribuție și să se fugă de răspundere.

D. Să fie reluată reocuparea existentă încă din 2012 și emisă o OUG de către Guvernul României, prin care să se dispună imperativ:

d1. Sistarea temporară a exporturilor de masă lemnoasă și semi-produse de cherestea, urmată de dirijarea acestora spre societățile comerciale din economia națională a României.

d2. Să se sisteze exploatările forestiere pe un termen rezonabil și să se interzică, în termeni imperativi, orice tăieri cu excepția arborilor căzuți prin fenomene naturale. În acest răstimp, să se aducă reglementări adecvate, menite a elimina dezastrul tăierilor de păduri, diminuarea arilor protejate, nimicirea munților, a distrugerii florii și faunei, având în prezent efecte dezastruoase, inclusiv în mișcările naturale ale marilor carnivore, datorate iresponsabilității celor chemați să protejeze pădurile, în special autoritățile silvice.

d3. Masa lemnoasă deja exploatată și care se află trasă din păduri și/sau depozitată, să fie în termen de 3 zile inventariată și întocmită o balanță a acesteia, după care să fie repartizată agenților economici naționali de profil, în sensul că toți agenții economici autohtoni care sunt interesați și desfășoară activități industriale în domeniul prelucrării lemnului să poată face solicitări și să li se repartizeze material lemnos pe baza unor criterii concrete stabilite administrativ prin extrasul de balanță atribuit fiecăruia din masa lemnoasă.

Precizăm ca măsurile propuse să fie luate temporar, pe un termen de până la 2 ani și din masa lemnoasă deja exploatată - cu interdicția legală, stabilirea de dispoziții imperative cu sancțiuni inclusiv penale pentru noi tăieri/ exploatări după emiterea OUG, care să intre în vigoare în 3 zile de la publicare.

E. Măsuri similare, cu criterii de armonizare între interesele locale cetățenești, economice, de respectare a tradiției în zonele de prelucrare a lemnului și unde populația este în principal preocupată de exploatarea lemnului, dar în primul rând de interesele economice naționale, primordiale, care să fie luate în materia administrării pădurilor și, de asemenea, în domeniul ocupațiilor păstoritului și vânatului, pentru a se elimina multele anomalii care au fost semnalate. Pentru populația care ar fi afectată de măsuri restricționiste, să fie alocate fonduri guvernamentale pentru munca în domeniul ameliorării zonelor forestiere defrișate.

F. Să fie consultați în măsurile luate adevărații și autenticii specialiști, cei de bună-credință, recomandați de instituțiile profesioniste din domeniu, inclusiv reprezentanți ai Forumului „Transilvania Furată".

Lasă un comentariu