Autoritățile locale pot înființa centre comunitare de învățare permanentă

În ședința de miercuri, 23 august 2017, Guvernul a aprobat procedura de constituire și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă, instituții prin care se umărește o mai bună pregătire a forței de muncă, precum și creșterea accesului la educație și formare profesională pe tot parcursul vieții al tuturor oamenilor, indiferent de apartenența socială, etnică, de gen, de confesiune sau de zonă rezidențială.

Centrele pot fi înființate ca instituții publice de subordonare locală sau ca activități pe lângă o instituție de subordonare locală finanțată integral din bugetul local, cu condiția încadrării în numărul maxim de posturi al unității administrativ-teritoriale, aprobat prin buget. Acestea pot fi finanțate din venituri proprii ale autorităților locale, granturi sau alte tipuri de finanțări interne și (sau) externe, donații, sponsorizări și taxe de participare, care sunt aprobate ca taxe speciale.

Centrele pot fi frecventate atât de copii, cât și de adulți, însă înființarea lor are ca principală țintă încurajarea adulților cu vârste între 25 și 64 de ani să participe la activități de învățare pe tot parcursul vieții, obiectivul fiind creșterea gradului de participare la astfel de activități de la 1,5%, cât este în prezent, la 10% în 2020.

Fiecare centru va acoperi minimum patru arii de competență, și anume management - coordonare, servicii educaționale, utilizarea noilor tehnologii de informare - comunicare și administrativ-financiare.

Durata programelor este flexibilă și se stabilește de coordonatorul activității și partenerii furnizori de educație și formare, iar competențele profesionale dobândite vor fi certificate prin documente care să ateste cunoștințele, abilitățile și calificările obținute.

În funcție de durata și specificul activității, aceste documente pot fi adeverințe, atestate, certificate de calificare profesională, certificate de competențe și diplome.

 

Lasă un comentariu