BACALAUREAT 2017 - SESIUNEA DE TOAMNĂ

Conform datelor centralizate de către Ministerul Educației, peste 39.000 de absolvenți de liceu, au început luni probele pentru sesiunea august-septembrie 2017.

„Pentru susținerea examenului în a doua sesiune s-au înscris 39.435 de absolvenți de liceu. Dintre aceștia, 24.690 de candidați provin din promoția curentă, iar 14.745 de candidați provin din seriile anterioare. În funcție de forma de învățământ absolvită, cei 39.435 de elevi înscriși (din toate promoțiile) sunt distribuiți astfel: 37.138 - zi, 1.036 - seral și 1.261 - frecvență redusă. Precizăm că în prima sesiune au fost declarați respinși 34.690 de candidați (din toate promoțiile)", au anunțat reprezentanții Ministerului.

Anul trecut, rata de promovare înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului național de Bacalaureat a fost de 24%, un rezultat apropiat cu cel din anul 2015, când promovabilitatea a fost de 24,1%.

Ca o noutate, în această sesiune, probele scrise s-au dat înaintea evaluărilor orale.

Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) începe azi, 25 august, și continuă luni, 28 august, când este programată și proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B). Evaluarea competențelor digitale (proba D) se va derula în zilele de 29 și 30 august, urmând ca evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C), să se desfășoare în zilele de 30 și 31 august.

Atât subiectele pentru probele scrise, cât și subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă, sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și cuprind texte literare și nonliterare, funcționale și nonfuncționale, cu un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: a) susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; b) susținerea tuturor probele scrise și nota 5 la fiecare dintre acestea; c) obținerea mediei 6 cel puțin, la probele scrise.

În conformitate cu prevederile metodologice, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații."

Afișarea primelor rezultate (până la ora 16:00) și depunerea contestațiilor (orele 16:00 - 20:00) au loc în data de 1 septembrie, iar afișarea rezulta-telor finale este programată pentru data de 6 septembrie.

 

Lasă un comentariu