România va fi promovată în străinătate de... atașatul în turism!

Prin modificarea și completarea Ordonanței nr. 58/1988, pentru o mai bună organizare și desfășurare a activității de turism în România, Guvernul a aprobat, în ședința din 23 august 2017, înființarea unei noi funcții în cadrul Ministerului Turismului, și anume atașatul în turism.

Acesta va asigura reprezentarea României în străinătate, în domeniul politicii turismului și promovării produselor și serviciilor turistice, precum și a formelor de turism autohtone, în contextul desființării reprezentanțelor de promovare turistică, ca urmare a recomandărilor Curții de Conturi prezentate în raportul de audit al performanței fostei Autorități Naționale pentru Turism.

Funcțiile de atașat în turism pot fi ocupate, prin concurs sau examen, de angajați ai Ministerului Turismului, ai instituțiilor subordonate acestuia și de personalul detașat în minister.

Criteriile de selecție și modalitatea de organizare a concursului se aprobă prin ordin comun al Ministrului Turismului și al Ministrului Afacerilor Externe, iar stabilirea țărilor și a perioadei în care atașatul de turism efectuează misiunea de reprezentare a României se realizează prin ordin al Ministrului Turismului, cu avizul MAE.

Totodată, ordonanța aprobată vizează definirea noțiunilor de centru național sau local de informare și promovare turistică, de destinație turistică și de organizație de management al destinației.

Astfel, se implementează conceptul de organizație de management al destinației, care va contribui la valorificarea potențialului turistic, respectiv la creșterea circulației turistice și a volumului de încasări din turism atât la nivel local, cât și la nivel național. Organizațiile de management al destinației vor funcționa prin asocierea autorităților publice locale cu organizațiile sau federațiile patronale din turism.

De asemenea, în vederea îmbunătățirii competitivității turistice a zonei și a imaginii destinației, se creează rețeaua de centre de informare și promovare turistică la nivel național, care va include atât centrele naționale de informare și promovare în turism, cât și centrele locale de informare și promovare turistică, măsură care implică o bună colaborare între diferitele administrații publice locale și entități turistice, o responsabilizare a autorităților locale prin reglementarea atribuțiilor specifice ale centrelor, dar și implicarea sectorului privat din domeniul turistic.

Principalul obiectiv al centrelor de informare turistică este de a oferi, pe tot teritoriul țării, un set integral de informații privind serviciile turistice, inclusiv de cazare, omogene ca și conținut.

Lasă un comentariu