Anul trecut, DOAR 16,1% DINTRE ROMÂNI ȘI-AU PERMIS CĂRȚI ȘI ZIARE!

Potrivit unui raport al Institutului Național de Statistică (INS), în 2016, doar 69,6% dintre gospodăriile din România au putut face față cheltuielilor din venitul total net lunar realizat, în timp ce, pentru a face față cheltuielilor curente, 10,6% din gospodării au apelat la muncă suplimentară, 11,2% la ajutoare financiare, fără obligația de restituire, de la rude și prieteni, 6,5% la împrumuturi de la rude, prieteni și alte persoane, iar 7,3% la economii.

Totuși, din venitul total net lunar realizat, 30,2% dintre gospodăriile din România și-au permis anul trecut să cumpere haine noi, 18,1% - câte o săptămână de concediu, în afara casei, iar 16,1% și-au permis cărți, ziare și reviste.

Potrivit INS, au existat și români care și-au permis înlocuirea mobilei uzate sau demodate (6,4%), 13,3% și-au achiziționat produse electrocasnice noi, iar 11,7% au mers la spectacole de teatru sau cinema.

Pe de altă parte, datele INS arată că, anul trecut, o treime dintre gospodăriile din România nu și-au plătit la timp întreținerea locuinței, 14,5% - energia electrică, 6,4% - abonamentul radio-TV, iar 6,2% - telefonul.

Impozitele asupra veniturilor, contribuțiile la bugetele de asigurări sociale, cotizațiile și alte impozite și taxe au deținut, în 2016, o pondere de 20,3% din cheltuielile totale ale unei gospodării, ridicându-se, în medie, la suma de 513 lei pe lună. Din această sumă, impozitul pe salariu a reprezentat 39,7%, față de 39,5%, în 2015, iar contribuțiile de asigurări sociale (pentru pensie, fond de șomaj și asigurări de sănătate) 58,4%, comparativ cu 56,3%, în 2015. Tot în anul 2015, ponderea taxelor și impozitelor era de 19% din cheltuielile totale, iar suma se ridica la 446,1 lei pe gospodărie.

„Impozitele, contribuțiile, cotizațiile și taxele dețin o pondere mare în cheltuielile totale ale gospodăriilor în ale căror venituri predomină veniturile salariale. Astfel, în anul 2016, ponderea acestora în cheltuielile totale a fost de 29,2% pentru gospodăriile de salariați, comparativ cu 13,6% pentru cele de șomeri, 9,8% pentru gospodăriile de pensionari, 4,9% pentru cele de lucrători pe cont propriu în activități neagricole și numai 3,7% în cazul gospodăriilor de agricultori.

În anul 2016, cuantumul mediu al transferurilor aflate în sarcina gospodăriilor de salariați a fost de 13,9 ori mai mare decât al celor plătite de gospodăriile de agricultori, de 10 ori mai mare decât transferurile plătite de gospodăriile de lucrători pe cont propriu în activități neagricole, de 5,6 ori mai mare decât al celor de pensionari și de 4,1 șomeri sau mai mare decât al gospodăriilor de șomeri.

Principala destinație a cheltuielilor gospodăriilor - consumul - a deținut, în medie pe ansamblul gospodăriilor, 71,7% din cheltuielile totale. Cheltuielile de consum au reprezentat 1.810 lei pe lună pe gospodărie, iar cheltuielile bănești pentru cumpărarea de produse alimentare (inclusiv cheltuielile în unitățile de alimentație publică), nealimentare și pentru plata serviciilor s-au ridicat la 1.612 lei pe lună (63,9% din cheltuielile totale).

Contravaloarea consumului uman din resurse proprii (produse alimentare și nealimentare din resurse proprii, consumate de membrii gospodăriei) a fost de 198,1 lei pe gospodărie și a reprezentat 7,8% din cheltuielile totale", detaliază INS.

 

Lasă un comentariu