REGULI NOI PENTRU ȘOFERI!

Guvernul a aprobat vineri, 18 august, a.c., Ordonanța pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Ordonanța aprobată prevede introducerea conceptului de suspendare a înmatriculării, acest lucru întâmplându-se dacă noul proprietar nu solicită transcrierea dreptului de proprietate în termen de 90 de zile acest lucru ducând la expirarea ori anularea ITP.

,,Prin ordonanța aprobată se introduce conceptul de suspendare a înmatriculării, ce vizează strict o operațiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulație și a utiliza un vehicul pe drumul public și nu vizează anularea înmatriculării. În context, vehiculul va figura în continuare înmatriculat pe numele proprietarului/deținătorului în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate (care va cuprinde, totuși, o mențiune de suspendare a înmatriculării). Operațiunea administrativă de suspendare a înmatriculării vehiculului nu exonerează proprietarul acestuia de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local. Suspendarea înmatriculării nu conduce la suspendarea plății impozitului asupra mijlocului de transport sau la nedatorarea impozitului pe mijlocul de transport", se menționează într-un comunicat de presă al Guvernului.

Dacă noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului sau dacă inspecția tehnică periodică a vehiculului este expirată sau anulată, va fi suspendată de drept înmatricularea.

,,Totodată, actul normativ prevede instituirea unui mecanism potrivit căruia, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar să se înscrie în evidențele autorităților competente de înmatriculare simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operațiuni, noul proprietar va fi obligat să solicite autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului. În cadrul acestui mecanism, organul fiscal care operează scoaterea autovehiculului din evidența fiscală a fostului proprietar va avea obligația de a notifica înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informații prevăzut de reglementările în materie fiscală în termen de cinci zile lucrătoare autorității competente de înmatriculare. Totodată, se propune ca autoritatea competentă de înmatriculare să facă mențiunea privind înstrăinarea vehiculului în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în termen de 30 de zile de la primirea notificării", - se arată în comunicat.

De asemenea, prin această ordonanță, sunt prevăzute și unele modificări ale Codului Rutier. Se instituie reglementarea radierii din oficiu a vehiculelor, în urma notificării primite de la autoritățile competente din țară sau din celelalte state membre, precum și de la persoanele juridice autorizate, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz. În cazul radierii vehiculului în aceste condiții, autoritatea competentă îl va informa pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operațiuni în termen de 30 de zile de la radiere.

Ordonanța mai stabilește și dreptul de acces al Poliției Rutiere la Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate în scopul verificării efectuării inspecției tehnice periodice a vehiculului, respectiv a valabilității acesteia.

,,Se autorizează Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor să facă schimb de date cu autoritățile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, prin obținerea, respectiv furnizarea datelor necesare, în scopul verificării, înaintea înmatriculării unui vehicul, a statutului legal al acestuia în statul în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există îndoieli asupra situației reale sau juridice a vehiculului. Verificarea împreună cu autoritățile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice în scopul facilitării schimbului de informații", -informează Executivul.

 

Lasă un comentariu